Prawo karmy – prosty przewodnik dla każdego

Prawo Karmy

Prawo Karmy, czyli przyczyna i skutek | Fot. Rezky Ramadhani

Prawo karmy to pojęcie, któremu przez wieki poświęcono wiele filozoficznych rozpraw. Można na ten temat znaleźć całą masę tekstów. W wielu z nich znajdują się szczegółowe wyjaśnienia dobrej karmy i złej karmy oraz ich roli w życiu człowieka. Niemniej karma cały czas pozostaje dla wielu ludzi pojęciem abstrakcyjnym.

Żaden człowiek nie może uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z prawem karmy. Nieznajomość prawa nie jest bowiem usprawiedliwieniem. Niezależnie od tego, czy mówimy o prawach ludzkich, czy kosmicznych.

Prawo karmy

Czym jest karma? Pojęcie to jest związane z religiami dharmicznymi (hinduizm, buddyzm, dżinizm etc.), które są najpopularniejsze w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej oraz na Dalekim Wschodzie. Karma jest rozumiana jako prawo przyczyny i skutku, determinujące sposób, w jaki powinniśmy żyć i postępować.

Więcej na temat samej karmy znajdziesz w artykule: Karma – zrób coś dla drugiego człowieka.

Według tej zasady, obecne działania człowieka tworzą jego przyszłe doświadczenia, przez co jest on odpowiedzialny za swoje życie. Dla osób wierzących w reinkarnację koncepcja karmy przekłada się na to, jak będą żyli w następnych wcieleniach. Obecne zasługi będą wynagradzane, a występki karane.

Tak to wygląda w religiach dharmicznych (w wielkim skrócie). Ale czy karma odnosi się także do innych ludzi, na przykład Europejczyków, wyznających zupełnie inne religie? A co z ateistami? Czy mogą powiedzieć sobie: "mnie to nie dotyczy"?

W dalszej części artykułu skupię się na karmie w ujęciu duchowości uniwersalnej, a więc dotyczącej wszystkiego i wszystkich, niezależnie od przynależności kulturowej.

Uniwersalne prawo karmy

Abstrahując więc od religii i filozofii transcendentalnych, możemy z powodzeniem traktować karmę jako uniwersalną zasadę przyczynowości: każde działanie niesie ze sobą jakiś skutek. Konsekwencje czynów mogą być negatywne lub pozytywne; zależy to zwykle od intencji oraz sposobu postępowania.

Nie ma zatem kompletnie żadnego znaczenia, jaką filozofię życia wyznajesz. Możesz sobie być nawet ateistą, lecz karma będzie dotyczyć także ciebie. Tak po prostu działa wszechświat. Przyczyna i skutek.

No dobrze, ale to przecież bardzo ogólnikowe. Jak bowiem działa prawo karmy? Na czym się opiera i jak je stosować? By odpowiedzieć na te pytania, warto przeanalizować karmę bardziej wnikliwie, przyglądając się jej poszczególnym aspektom.

Jednym z najlepszych sposobów (moim zdaniem) jest przyjrzenie się prawu karmy jako swoistemu kodeksowi. Zawiera on w sumie trzynaście praw podstawowych, które – jako całość – dają nam uniwersalne prawo karmy.

1. Prawo neutralności

Grawitacja ziemska działa na wszystkich tak samo. Nie robi wyjątku dla bogatych czy biednych, nie zwraca uwagi na czystość sumienia czy mądrość. Tak samo jest z karmą – obejmuje wszystkie żywe stworzenia jednakowo; dla nikogo nie ma wymówki.

Cały wszechświat jest neutralny – nie jest ani dobry, ani zły; nie próbuje nas zniszczyć ani chronić. Nikogo nie faworyzuje, nikogo nie potępia. Zasady w nim obowiązujące są całkowicie obojętne na sumienie i moralność człowieka.

Porady dotyczące prawa neutralności:

 • Nie próbuj robić z siebie kogoś ważniejszego, niż jesteś w rzeczywistości. Z punktu widzenia wszechświata wszyscy są równi.
 • Nie licz na jakieś tajemne siły, które cię wesprą. Wszystko musisz osiągnąć samodzielnie. Ewentualnie przy pomocy innych ludzi.
 • Czasem możesz mieć szczęście. Ale to nie znaczy, że jakieś bóstwo lub anioł stróż dba o twoje dobro.

2. Prawo przyczynowości

Istnieje takie stare powiedzenie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Oto w największym skrócie przedstawienie drugiego prawa karmy. Nasze postępowanie zawsze prowadzi do określonych rezultatów. Nie ma od tego ucieczki. Cokolwiek robimy, prędzej czy później zbieramy plony swoich działań.

Porady dotyczące prawa przyczynowości:

 • W życiu dostajesz tylko to, na co sam zapracujesz; wszechświat nie obdaruje cię niczym ponad to, co sam mu dałeś.
 • Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, ma konkretną przyczynę.
 • Twoje myśli przynoszą takie same rezultaty jak działania.

Przeczytaj również: Proście, a będzie wam dane.

3. Prawo kreacji

Życie nie wzięło się z niczego. Powstaje w wyniku aktu tworzenia, w którym bezustannie bierzemy udział. Bez naszego zaangażowania życie przestałoby istnieć, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni w jeden system nieustających zależności.

Środowisko, w którym przebywamy, jest wynikiem naszego wewnętrznego stanu, podobnie jak nasze wnętrze jest kształtowane przez otoczenie. Jeśli uczciwie podchodzimy do życia, możemy tworzyć wokół siebie te rzeczy, których pragniemy. W naszych rękach spoczywa moc tworzenia i przekształcania.

Porady dotyczące prawa kreacji:

 • Jeśli chcesz uzyskać to, czego pragniesz, powinieneś być aktywnym uczestnikiem swojego życia.
 • Nie możesz po prostu czekać, aż coś się stanie – szczęście do ciebie samo nie przyjdzie.
 • Jeśli twoje obecne życie ci nie odpowiada, zajrzyj do własnego wnętrza i zadaj sobie pytanie, co należy zmienić.

4. Prawo odpowiedzialności

Wszystkie zdarzenia są efektem naszych decyzji i działań. Jesteśmy więc odpowiedzialni za siebie. Nie powinniśmy zrzucać winy za porażki na los, wszechświat, Boga czy innych ludzi – to nie są źródła problemów. Jesteśmy odpowiedzialni za każdą podjętą decyzję, za każde słowo, gest czy myśl. Cokolwiek zrobimy, zbieramy plony swoich działań.

Porady dotyczące prawa odpowiedzialności:

 • Jesteś głównym źródłem tego, co dzieje się podczas twojej życiowej podróży.
 • To, co dzieje się wokół ciebie, jest swoistym lustrem tego, co dzieje się w tobie.
 • Odrzuć wszelkie wymówki czy usprawiedliwienia mające przenieść ciężar odpowiedzialności na kogoś (lub coś) innego.

Przeczytaj również: Czy jestem odpowiedzialny?

5. Prawo wzrostu

Wszystko, co żyje, rozwija się i wzrasta; również ludzka dusza. Cokolwiek robimy, zmieniamy się. Nikt nie pozostaje wiecznie taki sam. Uczymy się i zdobywamy coraz większą mądrość; stajemy się bardziej świadomi.

W rozwoju duchowym nie chodzi o zmienianie świata czy innych ludzi, o nawracanie na jakąś religię czy przekonywanie kogoś do swoich poglądów. Esencją rozwoju duchowego jest kształtowanie siebie samego. Chcąc zmienić swoje życie, nie powinniśmy koncentrować się na elementach zewnętrznego świata, lecz na własnym wnętrzu. Rozwijać je.

Porady dotyczące prawa wzrostu:

 • Jeśli zmienisz to, co jest w twoim sercu, świat w naturalny sposób podąży za tobą.
 • Pamiętaj, że masz nad sobą kontrolę – możesz więc decydować o własnych postępach.
 • Nie zmuszaj innych, by dostosowali się do ciebie. Pozwól im kroczyć własną ścieżką.

Przeczytaj również: Co to jest rozwój duchowy? Nie dostaniesz definicji. Mam coś więcej.

6. Prawo jedności

Nawet jeśli człowiek robi coś, co wydaje się pozbawione znaczenia, w rzeczywistości jest to tak samo istotne jak bohaterskie czyny opiewane w pieśniach i legendach. Nawet maleńkie ziarenko piasku na pustyni jest równie ważne jak cała planeta; przecież bez niego świat byłby zupełnie inny.

Choć może się to wydawać nieco dziwne, nawet najmniejsze rzeczy mają ogromne znaczenie. Wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone. Każdy krok prowadzi do następnego kroku, każdy zakręt do kolejnego, słowo do nowego słowa, czyn do innego czynu – i tak bez końca. Pierwszy krok w podróży jest tak samo ważny jak ostatni.

Porady dotyczące prawa jedności:

 • Pamiętaj, żeby przywiązywać wagę do drobiazgów.
 • Twoja praca stanowi wkład w rozwój całej ludzkości. Zawsze o tym pamiętaj.
 • Cokolwiek chcesz zrobić, musisz działać w powiązaniu ze światem. W inny sposób nie można niczego osiągnąć.

7. Prawo skupienia

Nie możemy myśleć o dwóch rzeczach jednocześnie. Nawet jeśli wielozadaniowość (robienie kilku rzeczy na raz) nie jest dla kogoś problemem, nie zmieni on natury swojego umysłu. A umysł koncentruje swoją uwagę zawsze tylko na jednej rzeczy. Wiedząc to, możemy działać skuteczniej, w pełni wykorzystując swój potencjał.

Porady dotyczące prawa skupienia:

 • Jeśli masz przed sobą kilka celów, staraj się realizować je w uporządkowanej kolejności zamiast poświęcać każdemu z nich tylko ułamek swojej uwagi.
 • Jeśli skupisz się na wartościach duchowych, trudno będzie poświęcać uwagę myślom niższego rzędu, takim jak gniew czy zazdrość.
 • Cokolwiek robisz, angażuj się w stu procentach w wykonywane zadanie.

8. Prawo dzielenia się

Rodzice od najmłodszych lat uczyli mnie, że dobrze jest dzielić się z innymi ludźmi. Praktyka duchowa jeszcze bardziej pogłębiła rozumienie tej zasady. Okazuje się bowiem, że to, co dajemy innym, zawsze do nas wraca.

Warto jednak zaznaczyć, że powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwą istotą dzielenia się. Nie chodzi przecież o to, by otrzymać nagrodę za swoją dobroć. Chodzi raczej o postawę życiową – chęć obdarowywania bez oczekiwania czegoś w zamian.

Porady dotyczące prawa dzielenia się:

 • Każda rzecz, którą obdarujesz innych, wypełni również twoje życie.
 • Twoje działanie nigdy się nie marnuje. Nawet jeśli na skutki przyjdzie ci długo czekać.

Przeczytaj również: Przywiązanie do rzeczy materialnych powoli cię wyniszcza.

9. Prawo "tu-i-teraz"

Skupianie uwagi na przeszłości i przyszłości uniemożliwia przebywanie w chwili obecnej. Stare wzorce zachowań nie dopuszczają nowych, stare przyzwyczajenia blokują możliwość uczenia się nowych rzeczy – nie można wówczas mówić o rozwoju.

Wszyscy wielcy nauczyciele duchowi mówią o zasadzie "tu-i-teraz" jako najskuteczniejszym sposobie praktyki duchowej, a co za tym idzie – najlepszej metodzie radzenia sobie z następstwami karmy.

Porady dotyczące prawa "tu-i-teraz":

 • Zaakceptuj prawdę o rzeczywistości, w której żyjesz.
 • Staraj się zawsze żyć w chwili obecnej. Nie przywiązuj się zanadto do przeżyć z przeszłości ani do marzeń o przyszłości.
 • Teraźniejszość jest wszystkim, co istnieje.

Przeczytaj również: Zrozumieć tu i teraz.

10. Prawo cierpliwości

Każde marzenie jest odległym w czasie mirażem, do którego człowiek próbuje dotrzeć. Musi pracować na zakup domu z ogródkiem lub samochodu; musi budować swoją firmę od podstaw – nawet jeśli jest bardzo utalentowany i pracowity. Zawsze jest coś, na co czeka.

Wszystkie osiągnięcia wymagają wysiłku i cierpliwości. Im większy cel ktoś sobie obierze, tym więcej będzie potrzebował cierpliwości. Prawdziwe szczęście przychodzi do człowieka, który potrafi cieszyć się tym, co robi w danej chwili, i wytrwale czeka na realizację swoich celów w czasie, który będzie dla nich odpowiedni.

Porady dotyczące prawa cierpliwości:

 • Pamiętaj, że wszystkie twoje sukcesy wymagają zaangażowania i pracy. Niczego nie otrzymasz za darmo.
 • Jeśli oczekujesz natychmiastowych rezultatów, ostatecznie będziesz rozczarowany.
 • Działaj zgodnie z przygotowanym wcześniej planem i nie spiesz się. Życie to nie wyścig.

Przeczytaj również: 3 cnoty, które uwolnią cię od cierpienia.

11. Prawo inspiracji

Najcenniejsze skarby na świecie są nic niewarte, jeśli zostały zdobyte ze złych pobudek. To, z jaką działamy intencją, definiuje nas w sposób o wiele większy niż to, jakie osiągamy rezultaty. Prawdziwa wartość rzeczy zamyka się w wysiłku i intencjach, jakie doprowadziły do ich zdobycia.

Odpowiednia motywacja przynosi dobre rezultaty. Inspirowanie się złem generuje jeszcze więcej zła. Proste, prawda?

Porady dotyczące prawa inspiracji:

 • Bardzo ważne są intencje, z jakimi postępujesz. Dwie osoby mogą wykonywać to samo zadanie z różnych pobudek. Pomagać można z dobroci serca lub licząc na jakiś zysk (materialny bądź niematerialny). Nie wpadnij w pułapkę oczekiwania nagrody za swoją szczodrość.
 • Twoje działania przyniosą korzyść (tobie i innym), jeśli będą pochodziły z właściwego źródła.
 • To, co robisz, inspiruje innych. Możesz więc wpływać na ludzi w sposób pozytywny lub negatywny.

Przeczytaj również: Jak zwiększyć swoją kreatywność?

12. Prawo nauki

Jednym z najważniejszych elementów życia na Ziemi jest nauka. Uczymy się przez cały czas – to nigdy się nie kończy. Nawet jeśli jesteśmy osobami dorosłymi i wydaje się nam, że wiemy już wszystko, co trzeba. Nawet wówczas ciągle uczymy się nowych rzeczy.

Nasze lekcje opierają się na doświadczaniu dualnej natury rzeczywistości (idea przeciwieństw: dobry-zły, problem-rozwiązanie, światło-ciemność), a ich ostatecznym celem jest zrozumienie, jak działa świat, w którym się znajdujemy.

Porady dotyczące prawa nauki:

 • Zaakceptuj prawdziwą naturę wszechświata – tę, w której nigdy nie będziesz wiedzieć wszystkiego.
 • Zachowaj pokorę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto posiada większą wiedzę od ciebie.
 • Pamiętaj o tym, by dokonywać autorefleksji. Wyciągaj wnioski z popełnianych błędów.

Przeczytaj również: Jak się uczyć skutecznie i szybko? Ta jedna rzecz wystarczy.

13. Prawo równowagi

Wszystko we wszechświecie istnieje w niezachwianej równowadze. Tylko ludzie zdają się być tej równowagi pozbawieni. Całe życie szukają mądrości, która pozwoli im na nowo połączyć się w jedną całość. Droga do duchowego oświecenia prowadzi właśnie przez wewnętrzną równowagę.

Nawet zmiany, jakie zachodzą w świecie, są elementem równowagi. Wszystko kształtuje się według określonych zasad, które w takim samym stopniu dotyczą wszystkiego i wszystkich.

Porady dotyczące prawa równowagi:

 • Unikaj popadania w skrajności – one zawsze prowadzą do cierpienia.
 • Karma to prawo, a nie wybór. Istnienie każdej żywej istoty opiera się na tym prawie.

Przeczytaj również: Wszystko jest doskonałe.

***
Naucz się żyć według prawa karmy, a jakość twojego życia podniesie się bardzo szybko. Wszystkie elementy twojej istoty – słowa, myśli, uczucia, doświadczenia – pozostają pod wpływem tych zasad. Warto więc je znać i rozumieć ich znaczenie.


Kategorie: Rozwój duchowy

Autor: Wojciech "Abaren" Zieliński
Założyłem tę stronę internetową, by pomóc wszystkim osobom, dla których liczy się uniwersalna duchowość. Nie taka, która nakłania do nienawiści i walki, lecz prawdziwa - skupiona na szczerych poszukiwaniach prawdy.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: karma, prawo karmy, prawo karmiczne, karma wraca, karma zasady, prawo karmy cytaty, co to jest karma człowieka, jaka jest moja karma, jak odwrócić złą karmę, oczyszczenie karmy.