Warunki użytkowania

Przedstawione poniżej warunki regulują kwestie zasad korzystania z zasobów strony internetowej przewodnikduchowy.pl (zwanej dalej Serwisem).

Korzystanie z zasobów Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków w całości. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek ich częścią, nie korzystaj z zasobów niniejszego Serwisu.

Licencja korzystania z Serwisu

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Autor Serwisu posiada wyłączne prawa własności intelektualnej do publikowanych tutaj materiałów. Wszystkie prawa do publikowanych treści są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo czytać artykuły i korzystać ze znajdujących się w nich informacji. Może drukować treść dla własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej.

Użytkownik może:

 • publikować odnośniki do treści znajdujących się w Serwisie – np. na łamach portali społecznościowych lub swojej strony internetowej;
 • odnosić się do informacji zamieszczanych w Serwisie na innych stronach internetowych;
 • zamieszczać na innych stronach internetowych cytaty z artykułów Serwisu, pod warunkiem podania źródła – w formie aktywnego (klikalnego) odnośnika.

Użytkownik nie może:

 • opublikować treści z niniejszego Serwisu na innych stronach internetowych;
 • sprzedawać, dzierżawić lub wydawać licencji na korzystanie z niniejszego Serwisu bądź znajdujących się na nim treści;
 • publicznie udostępniać żadnych materiałów znajdujących się w niniejszym Serwisie;
 • reprodukować, powielać, kopiować i wykorzystywać zamieszczonych w niniejszym Serwisie materiałów do celów komercyjnych;
 • w żaden sposób modyfikować materiałów niniejszego Serwisu w celu dalszej dystrybucji i publikacji.

Niedopuszczalne wykorzystanie

Zabrania się korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Serwisu lub pogorszenie jego dostępności w Internecie.

Zabrania się korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, szkodliwy lub wprowadzający w błąd.

Zabrania się używać z Serwisu do kopiowania, przechowywania, przekazywania, wysyłania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które są związane z programami szpiegującymi, wirusami komputerowymi, końmi trojańskimi, robakami, rejestratorami klawiszy lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym.

Zabrania się korzystać z Serwisu do przesyłania lub wysyłania komunikatów niezamówionych.

Zabrania się korzystać z formularzy kontaktowych, systemu komentarzy, adresów mailowych publikowanych na łamach Serwisu w celach marketingowych, handlowych i jakiejkolwiek innej działalności, na którą Autor Serwisu nie wyraził uprzednio pisemnej zgody.

Zabrania się wykorzystywać publikowane w Serwisie materiały do celów związanych z marketingiem, bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.

Ograniczony dostęp

Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do niektórych obszarów Serwisu, a nawet całego Serwisu wedle własnego uznania.

Ograniczona gwarancja

Serwis zawiera treści, przy tworzeniu których Autor dołożył wszelkich starań, by ich zawartość była merytorycznie na jak najwyższym poziomie.  Autor nie składa jednak żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do niniejszego Serwisu lub materiałów na nim umieszczonych.

Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego ustępu, Autor nie gwarantuje, że:

 • Serwis będzie stale dostępny w Internecie lub dostępny na wszystkich;
 • informacje w Serwisie są kompletne i całkowicie wyczerpujące temat (Autor nie jest osobą wszechwiedzącą i stale rozwija Serwis – nie jest jednak w stanie opublikować całej swojej wiedzy od razu);
 • żadne publikowane w Serwisie informacje nie mogą wprowadzić w błąd.

Treści zawarte w Serwisie nie mają na celu stanowić specjalistycznych porad w jakiejkolwiek formie. Jeśli Użytkownik potrzebuje porady w odniesieniu do dowolnego tematu (np. prawnego, finansowego lub medycznego), powinien skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Ograniczenia odpowiedzialności

Autor Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób (np. prawny, majątkowy) za:

 • wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wtórne straty;
 • za straty w działalności gospodarczej, utratę dochodów lub przewidywanych oszczędności, zerwanie umów lub kontraktów biznesowych, utratę reputacji;

spowodowane zastosowaniem informacji publikowanych w Serwisie.

Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują, nawet jeśli Autor Serwisu został wyraźnie poinformowany o istnieniu zagrożenia wystąpienia potencjalnej straty.

Autor Serwisu nie odpowiada za treści oraz materiały umieszczone w Serwisie przez autorów poszczególnych artykułów. Jeśli jakikolwiek z zamieszczonych materiałów narusza prawo (np. autorskie), prosimy o kontakt. Rzeczony materiał zostanie wówczas usunięty.

Postanowienia końcowe

Korzystając z niniejszego Serwisu, Użytkownik zgadza się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Autora określone w Zasadach Użytkowania Serwisu oraz jego Polityce Prywatności są rozsądne. Jeśli Użytkownik uważa, że nie są one uzasadnione, nie powinien korzystać z Serwisu.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu okaże się niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, nie będzie miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień regulaminu.

Autor Serwisu może w każdej chwili zmienić warunki korzystania z Serwisu. Zmiany będą miały zastosowanie od momentu opublikowania ich w treści niniejszego regulaminu. W ważnych sprawach informacja o zmianach zostanie podana do wiadomości Użytkowników w specjalnym artykule, publikowanym w dziale Aktualności.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z zasobów Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami swojej przeglądarki. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Autor Serwisu stosuje przepisy obowiązującego w Polsce prawa.