Uniwersalna duchowość

Czym jest duchowość uniwersalna? | Fot. Besi

Uniwersalna duchowość, czyli ekscytująca podróż w głąb siebie

Uniwersalna duchowość jest tym, co stanowi najgłębszą prawdę o wszechświecie i wszystkim, co się w nim znajduje. Także o nas samych. Dzięki coraz liczniejszym odkryciom przekraczamy kolejne granice poznania, docierając do tego, co najważniejsze – własnego wnętrza.

Duchowość uniwersalna wykracza poza religię, filozofię i naukę. Nie próbuje ich w żaden sposób umniejszać. Wręcz przeciwnie, daje nam możliwość wyłuskania ziarenek prawdy znajdujących się w różnorodnych ideologiach i teoriach.

Istniejące od wieków tradycje duchowe nie oferują jednak odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Poczekaj, wróć... oczywiście, że oferują odpowiedzi. Problem w tym, że są one często niewystarczające, ułomne – nie odpowiadają faktom na temat naszej rzeczywistości. Wprowadzają człowieka w błędne koło niedopowiedzeń oraz (przykro to pisać) kłamstw.

Ludzkość staje w obliczu coraz większych niebezpieczeństw. Między innymi dlatego, że pomiędzy poszczególnymi kulturami istnieją tak fundamentalne różnice światopoglądowe, iż duchowość jest odmiennie postrzegana. Niejednokrotnie w naszej historii dochodziło do wojen z tego powodu.

Czy w takim razie jesteśmy w stanie coś zmienić w naszym podejściu do rozwoju duchowego?

Ratunkiem może okazać się tzw. uniwersalna duchowość.

Uniwersalna duchowość – definicja

W celu właściwego przedstawienia definicji uniwersalnej duchowości powinniśmy najpierw rozważyć oba słowa wchodzące w skład tego pojęcia:

Z powyższego dość łatwo wysnuć wniosek, że uniwersalna duchowość to taka, która jest w równym stopniu właściwa dla wszelkiego istnienia. Dla wszystkich ludzi, zwierząt, materii nieożywionej, jednym słowem – wszechświata.

To tyle, jeśli chodzi o definicję.

Problem w tym, że nadal nie za bardzo wiemy, co uniwersalna duchowość oznacza w praktyce. Łatwo jest sporządzić krótką definicję, ale znacznie trudniej wyjaśnić jej konsekwencje dla każdego z nas.

Czym jest uniwersalna duchowość?

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że wszystko we wszechświecie działa w oparciu o pewne określone prawa.

Te zasady są takie same dla wszystkich. Nie ma od nich wyjątku i nie zmieniają się w zależności od osobistych przekonań jednostki. Fakt, że w coś wierzysz, nie oznacza, iż tak właśnie jest. Twoje przekonania mogą więc być całkowicie niezgodne ze stanem faktycznym.

Warto przeczytać: Czym jest wiara? 6 ważnych kwestii, o których należy pamiętać.

Uniwersalna duchowość daje ci możliwość nieco innego podejścia do życia. Opiera się na powszechnie obowiązujących zasadach naturalnych – niezależnych od osobistych poglądów, a więc całkowicie obiektywnych.

Jest też, co ważne, całkowicie oddzielona od wszelkich religii.

Osoby opowiadające się za uniwersalnym podejściem do duchowości skupiają swoją uwagę na szczegółowej analizie zdobywanej wiedzy. Nie przyjmują jej bezkrytycznie; nie pozwalają sobie na ślepą wiarę w nauki jakiegoś guru. Zamiast tego szukają faktów i prawd, które mają zastosowanie w każdej sytuacji (czyli są uniwersalne).

Takim właśnie podejściem charakteryzowali się wszyscy wielcy myśliciele w historii ludzkości: Sokrates, Laozi, Budda, Jezus – żeby wymienić tylko tych najbardziej znanych.

Każdy z nich poddawał surowej krytyce powszechnie akceptowane w swojej kulturze zwyczaje i wierzenia. Każdy z nich analizował i wyciągał wnioski. Szukał uniwersalnej prawdy, która (niestety) stała często w sprzeczności z poglądami większości.

Wspomniani mistrzowie dostrzegli, że większość ludzi żyje w kłamstwie oraz iluzji, przez co bardzo cierpią w swoim życiu.

Większość prawdziwych duchowych poszukiwaczy uwalniała się od religijnych dogmatów, wybierając zamiast nich duchowość doświadczalną.

Ich praktyka duchowa była całkowicie niezależna od założeń, metafizyki czy mitów, a przy tym koncentrowała się na poszukiwaniu ponadczasowych prawd – takich, które są właściwe bez względu na kulturę, czas czy poziom cywilizacyjnego rozwoju.

Można powiedzieć, że uniwersalna duchowość jest zarówno pierwotną mądrością, jak i starożytną „religią” ludzkości.

Można ją porównać do pnia wielkiego Duchowego Drzewa Ludzkości, a wszystkie religie i światopoglądy są jego gałęziami. Każdą mądrość o powszechnym zastosowaniu doceniamy jako owoc tego drzewa. A człowiek ma unikalny wkład w nieograniczone bogactwo jednej uniwersalnej prawdy.

Uniwersalna duchowość nie jest popularna

Wielu ludzi próbowało zidentyfikować wartości duchowe wspólne dla różnych świętych tradycji. Niestety ich starania zazwyczaj nie spotykają się z powszechną akceptacją. Choć są przemyślane, poparte konkretnymi argumentami i logicznie spójne – nie znajdują uznania u większości społeczeństwa.

Dlaczego tak się dzieje?

Poniekąd jest to spowodowane ludzkim strachem, duchowymi nawykami lub świadomie przeprowadzaną na każdym kroku indoktrynacją religijną. Ta ostatnia jest bardzo powszechnym zagrożeniem dla ludzkiego ducha.

Warto przeczytać: Zagrożenia duchowe – lista, która może uratować twoją duszę.

Co gorsza, uniwersalna duchowość jest nieopłacalna z czysto ekonomicznego punktu widzenia.

Wielkie organizacje religijne nie byłyby w stanie się utrzymać (w sensie materialnym), gdyby zaczęły propagować nauki skupione na dobru wszystkich ludzi. Zamiast tego przedstawiają więc poglądy, które są pomocne w zaspokajaniu własnych potrzeb – wiernymi trzeba manipulować w taki sposób, by chętnie wspierali instytucje religijne (np. finansowo).

Nic dziwnego, że uniwersalną duchowością zwykle zajmują się pasjonaci, którzy nie są nastawieni na zysk, sławę czy zdobywanie władzy nad innymi. W efekcie ich odkrycia docierają do nielicznej grupy osób.

Tymczasem duchowość "nieuniwersalna", subiektywna (i często błędna w swoich podstawowych założeniach), szybko trafia w gusta wielu ludzi. Taka duchowość (zwykle oparta na wierze, cudach i nadprzyrodzonych zjawiskach) wydaje się wyjątkowo atrakcyjna dla mas ludzkich. W odpowiedni sposób "prowadzona", przynosi ogromne zyski. Bez przeszkód można więc inwestować w nią swój czas, pieniądze, a nawet zdrowie i życie.

Bardzo wyraźnie widać to wszystko na przykładzie licznych religii, związków wyznaniowych czy sekt. Większość ludzi o wiele chętniej wierzy w objawienia czy telepatyczne kontakty z bliżej nieokreślonymi "duchowymi bytami" niż w nauki prawdziwego mędrca, które opierają się na badaniu rzeczywistości oraz na zdrowym rozsądku.

Mędrzec odkrywa prawdę o wszechświecie. Problem w tym, że prawda jest mało atrakcyjna dla nieoświeconych umysłów. Szybko przegrywa więc z mistycznymi rytuałami przeprowadzanymi w pełnej splendoru otoczce.

Człowiek jest stworzeniem, do którego najlepiej przemawiają obrazy i spektakularne zjawiska. Chętniej więc będzie modlił się do figury świętego, niż zanurzał w żmudnej pracy nad samym sobą.

Z tego powodu uniwersalna duchowość może dla wielu ludzi stanowić problem. Nie jest łatwa w praktykowaniu, ponieważ wymaga samozaparcia oraz otwartości umysłu – na prawdy, które mogą okazać się niewygodne dla własnego samopoczucia.

Autor: Wojciech Zieliński

Wojciech ZielińskiSpędzam sporo czasu na czytaniu o filozofii i psychologii, choć w rzeczywistości po prostu szukam pretekstu, żeby uniknąć zmywania kubków po kawie.

Zawsze chciałem pisać o rzeczach poruszających mnie osobiście. Największą frajdę mam wtedy, gdy mogę zgłębić jakiś fascynujący temat. Zwłaszcza że trzeba się nieźle napracować, by dojść do czegoś sensownego. A kiedy już dochodzę (tylko bez skojarzeń), chętnie dzielę się tym w Internecie. Z nadzieją, że komuś moje słowa pomogą...

Cytaty nawiązujące do duchowości uniwersalnej

Ken Wilber, Małżeństwo rozumu z duszą:

"Żądanie dowodów – lub potwierdzenia słuszności – które zawsze zakotwiczało autentyczną i postępową naukę, oznacza po prostu, że czyjeś ego nie może narzucać wszechświatowi wizji rzeczywistości, która nie znajduje poparcia w samym wszechświecie. Potwierdzenie słuszności i dowody pozwalają nam zestroić się z kosmosem. Potwierdzenia słuszności zmuszają nas do skonfrontowania się z rzeczywistością; powściągają nasze egoistyczne fantazje i nasz egocentryzm; żądają dowodów z pozostałej części kosmosu; zmuszają nas do przekroczenia siebie! Są mechanizmami gwarantującymi zachowanie równowagi politycznej w Konstytucji Kosmicznej".

James Bryant Conant:

"Oto żółw. Robi postępy tylko wtedy, gdy wystawia głowę".

Carl Gustav Jung:

"Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł zajrzeć do własnego serca. Kto wygląda na zewnątrz, śni; kto zagląda do środka, budzi się".

Swami Wiwekananda:

"Musisz rozwijać się od wewnątrz. Nikt nie może cię nauczyć, nikt nie może uczynić cię duchową istotą. Nie ma innego nauczyciela poza twoją własną duszą".

Mahatma Gandhi:

"Moja religia opiera się na prawdzie i niestosowaniu przemocy. Prawda jest moim Bogiem. Brak przemocy jest sposobem na urzeczywistnienie Go".

Steve Leasock:

"Prostota życia jest uniwersalna. Matka Natura jest wspaniałą nauczycielką".

Pirke Awot:

"Ostateczna prawda leży poza słowami, cisza wewnątrz ciszy".

Konfucjusz:

"Życie jest naprawdę proste, ale ludzie upierają się, by je komplikować".

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: uniwersalna duchowość, duchowość uniwersalna, prawa uniwersalne, poznaj duchowość uniwersalną, mądrość uniwersalna, uniwersalna prawda, uniwersalna duchowość dla pokoju, uniwersalna duchowość definicja, uniwersalna duchowość co to jest, uniwersalne prawa duchowe.