Sekta – jak się przed nią uchronić?

Jak bronić się przed sektami? | Fot. Pixabay

Sekta – jak się przed nią uchronić?

Na świecie działa obecnie kilka tysięcy sekt. Nie wszystkie są niebezpieczne. Wiele z nich to zwyczajne wspólnoty oparte na dążeniu do szczęścia i duchowego spełnienia. Niestety część tego typu organizacji przejawia cechy destruktywne, manipulując swoimi członkami i wyzyskując ich na różne sposoby. Z racji tego, że właśnie zaczyna się okres wakacyjny – czas wysokiej aktywności sekt – postaramy się przedstawić kilka porad, jak bronić się przed werbownikami.

Samodzielne poszukiwanie prawdy zawsze było trudnym i niewdzięcznym sposobem samorealizacji duchowej. O wiele łatwiej działać w grupie, która zapewnia wsparcie i uznanie. Właśnie dlatego związki wyznaniowe od zarania dziejów cieszą się tak wielką popularnością. Człowiek jest stworzeniem stadnym i pragnie żyć w grupie. Nie dziwi więc fakt istnienia tak wielu grup kultu. Zanim jednak pozwolisz sobie pójść za głosem natury, powinieneś sprawdzić, czy ludzie, z którymi chcesz się związać, nie są oszustami.

Jak rozpoznać, że sekta jest niebezpieczna?

Oto kilka specyficznych cech mogących sugerować, że dana grupa jest sektą o charakterze destruktywnym:

1. Autorytarna struktura – najczęściej skoncentrowana wokół charyzmatycznego przywódcy. Członkom sekty odbiera się możliwość decydowania o sobie; nie ma tutaj miejsca na indywidualizm, a interes grupy jest najważniejszy. Przywódca wymaga absolutnego posłuszeństwa.

2. Misjonarska gorliwość – członkowie sekty bardzo sumiennie traktują swoje obowiązki dotyczące nawracania i werbowania nowych członków.

3. Obraz świata prezentowany przez grupę jest zazwyczaj bardzo prosty; zawiera odpowiedź na każde pytanie i rozwiązuje (pozornie) każdy problem. Do tego członkowie sekty są przekonani o niepodważalnej słuszności swoich poglądów.

4. Sekta jest oderwana od innych struktur społecznych; trzyma się na uboczu oraz odgradza swoich członków od rodziny i przyjaciół.

5. Grupa ma monopol na prawdę – zbawienie czy oświecenie można znaleźć tylko dzięki przynależności do danej sekty.

6. W życiu grupy dużą rolę odgrywają rytuały oraz kolejne stopnie wtajemniczenia.

7. Często stosuje się różnego rodzaju techniki mające na celu wprowadzanie w trans – w ten sposób buduje się poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy.

8. Członkowie sekt są często wykorzystywani psychicznie, fizycznie i finansowo. Powszechną praktyką jest, na przykład, wyłudzanie majątku werbowanych osób.

9. Sekta oferuje całkowicie nowe spojrzenie na świat, połączone z wpajaniem przekonania, że tylko w grupie można znaleźć prawdę – jedyną i niepodważalną.

10. Sekta posiada własne zasady i nie zawsze są one zgodne z ogólnie akceptowalnymi prawami. Często są z nimi sprzeczne.

11. W wielu sektach stosuje się techniki psychomanipulacyjne, których celem jest zniewolenie ich członków.

12. Sekta przedstawia siebie jako elitę społeczeństwa, "naród wybrany". Ludzie nienależący do grupy są przedstawiani jako potępieni lub błądzący, których trzeba nawrócić.

Jak zachować się w zetknięciu z sektą?

Poniżej znajdziesz 10 porad, które warto zastosować, mając do czynienia z destruktywnym kultem.

1. Najpierw powinieneś zebrać jak najwięcej informacji o sekcie, która cię interesuje. Im więcej posiadasz danych (także o członkach i przywódcach grupy), tym wiarygodniejsze opinie zdobędziesz.

2. Nie pozwól, by członkowie sekty cokolwiek na tobie wymuszali. Nie wierz w pochlebstwa i pod żadnym pozorem nie wspieraj grupy żadnymi datkami pieniężnymi – nawet zbieranymi na cele charytatywne.

3. Okazywanie zainteresowania naukami głoszonymi przez sektę zachęci ją do regularnych kontaktów z tobą. Zaczniesz być zapraszany na różnego rodzaju spotkania i imprezy. Korzystając z tych zaproszeń, dasz sygnał, że jest szansa na zwerbowanie cię do grupy. Jeśli więc wiesz już, że dana grupa jest sektą, nie utrzymuj z nią żadnych kontaktów.

4. Niektórzy lubują się w dyskusjach na tematy związane z duchowością. Być może kusi cię udowodnienie swoich racji w rozmowie z członkami jakiejś sekty. Jeśli posiadasz wystarczającą wiedzę oraz pewność siebie, możesz zaryzykować podjęcie dyskusji. W przeciwnym razie powinieneś unikać wszelkich konfrontacji. Nie ma sensu spierać się z osobami zaślepionymi "jedynie słuszną ideologią".

5. Pozyskiwanie nowych członków przez sekty odbywa się w oparciu o ludzkie emocje i pragnienia, a nie logiczne rozumowanie. W kontaktach z grupą wyznaniową uważaj więc na własne ideały, aspiracje czy troski. Mogą zostać wykorzystane przeciw tobie i nawet się nie zorientujesz. Podczas rozmowy nie ujawniaj swoich przekonań i wewnętrznych odczuć.

6. Nigdy nie oddawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw, certyfikatów, dowodu osobistego. Nie podpisuj też żadnych umów czy innych pism.

7. Nie pozwól na zerwanie kontaktu z rodziną. Sekta zawsze stara się wyizolować werbowaną osobę z dotychczasowego otoczenia. Szczególną uwagę zwróć na nowych "przyjaciół", którzy wydają się zachwyceni tym, kogo chcą do siebie przyciągnąć.

8. Warto skontaktować się z dominikańskim Biurem Informacji o Sektach. Nawet jeśli nie jesteś chrześcijaninem, znajdziesz tutaj bardzo dużo przydatnych informacji.

9. Powinieneś uważać również na osoby reklamujące się jako pomocnicy, które obiecują wyciągnięcie kogoś z okowów sekty (oczywiście za pieniądze).

10. Na zakończenie najważniejsze: bądź tolerancyjny. Pamiętaj, że nie zawsze trafisz na osoby poddawane psychicznej manipulacji. Obrażanie kogokolwiek nie jest dobrą strategią. Szczególnie jeśli nie zna się tej osoby. Nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać po urażonym człowieku. Nie rób sobie wrogów bez potrzeby.

Metody działania sekt

  1. Manipulowanie prawdą
  2. Bombardowanie miłością
  3. Imitowanie doświadczeń mistycznych (np. za pomocą narkotyków)
  4. Niszczenie istniejących relacji rodziną i przyjaciółmi
  5. Degradacja dotychczasowych wartości
  6. Udawana spontaniczność
  7. Indoktrynacja

Autor: Wojciech Zieliński

Wojciech ZielińskiSpędzam sporo czasu na czytaniu o filozofii i psychologii, choć w rzeczywistości po prostu szukam pretekstu, żeby uniknąć zmywania kubków po kawie.

Zawsze chciałem pisać o rzeczach poruszających mnie osobiście. Największą frajdę mam wtedy, gdy mogę zgłębić jakiś fascynujący temat. Zwłaszcza że trzeba się nieźle napracować, by dojść do czegoś sensownego. A kiedy już dochodzę (tylko bez skojarzeń), chętnie dzielę się tym w Internecie. Z nadzieją, że komuś moje słowa pomogą...

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: sekta jak się przed nią uchronić, jak się uchronić przed sektą, jak bronić się przed sektami, jak chronic się przed sektami, sekty jak się uchronić przed zagrożeniem, sekty zagrożenia, jakie zagrożenia niosą sekty.