Laozi (Lao Tsy) – kim był Stary Mistrz?

Laozi

Kim był Laozi (Lao Tsy)? | Fot. Materiały prasowe

Laozi (żył w VI wieku p.n.e.) – starożytny chiński filozof, twórca taoizmu. Autor Daodejing, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego.

Okres życia tej legendarnej postaci jest zwykle datowany na VI wiek p.n.e., czyli te same czasy, w których żył Konfucjusz. Niektórzy historycy twierdzą jednak, że Laozi faktycznie żył w okresie Walczących Królestw, czyli w V lub IV wieku p.n.e.

Legenda Laozi

Nie ulega wątpliwości, że Laozi jest centralną postacią w kulturze chińskiej. Przypisywane mu nazwisko Li sprawiło, że za swego przodka uznała go dynastia Tang, założona przez Lǐ Yuāna (李淵) w 618 roku. Choć istnieją teksty próbujące argumentować pokrewieństwo, nie ma na to żadnych niepodważalnych dowodów.

Dokładna data śmierci Laozi nie jest znana. Istnieje na ten temat wiele legend. Jedna z nich wspomina o jego podróży na zachód, podczas której został zatrzymany przez strażnika imieniem Yinxi. Ten, według legendy, zabronił przejścia Staremu Mistrzowi, dopóki nie spisze on swoich nauk. Tak powstała Daodejing. Po jej napisaniu Laozi mógł ruszyć dalej na zachód, a wszelki słuch po nim zaginął.

Jedna z legend zdradza, że Laozi (w niektórych wersjach już po swojej śmierci) przebywszy Himalaje, trafił do Indii, gdzie został nauczycielem Gautamy Buddy (lub nawet jego ojcem). Takiego poglądu nie popierają jednakże buddyści, a w swoich zapiskach historycznych nie posiadają żadnych dowodów, czy choćby poszlak, wskazujących na Laozi jako nauczyciela Buddy.

Wraz z rozwojem tzw. taoizmu religijnego, w okresie dynastii Han, Laozi zaczął być postrzegany jako bóstwo. Od tego czasu jest przedstawiany jako nieśmiertelny (xian), który dzięki odpowiednim ćwiczeniom osiągnął nadludzkie moce. Przekształcenie taoistycznej doktryny filozoficznej Laozi w religię wydaje się być sprzeczne z przekonaniami Laozi oraz Zhuang Zi.

Czytaj więcej: Laozi - ponadczasowe cytaty

Życie Laozi (Lao Tsy)

O to, czy Laozi był postacią historyczną, spory toczyły się bardzo długo. Do dzisiaj zresztą nie ma całkowitej zgody co do tej kwestii. Tradycyjna biografia Laozi znajduje się w Zapiskach historyka (Shiji) z II wieku p.n.e.

Urodzić miał się 14 dnia siódmego miesiąca trzeciego roku panowania króla Dingwanga z dynastii Zhou, 54. roku 34. cyklu, czyli w 604 roku p.n.e., we wsi Quren, w gminie Lai, w okręgu Ku Xian, w chińskim państwie Chu.

Jego nazwisko rodowe brzmiało Li, imię Er, pośmiertny przydomek Dan, dlatego znany był jako Laodan, czyli „stary Dan” (Dan znaczy też "długie ucho", symbol długowieczności), zaś potomni nazywali go po prostu Laozi, co znaczy "Stary Mistrz", gdyż spośród wielkich mędrców Wschodu pojawił się jako pierwszy i jest powszechnie uważany za największego mędrca w historii.

Laozi pracował na dworze króla z dynastii Zhou, gdzie piastował niezbyt wysoki urząd archiwisty w państwowej bibliotece. Unikał sławy czy powszechnej aprobaty, żył raczej na uboczu, w odosobnieniu. Charakteryzował się łagodnością, skromnością, wyrozumiałością i nie pożądał bogactwa czy zaszczytów.

Mówiono o nim, że jest mędrcem, który ukochał ubóstwo. Jego największy uczeń, Zhuangzi, pisał (poniższe cytaty pochodzą z Shiji):

Wszyscy ludzie biorą to, co pełne, on sam jeden wybrał to, co puste. Nie gromadził i dlatego miał nadmiar i to jakże wspaniały nadmiar! Postępowanie jego było pełne godności, lecz bez wysiłku. Nie uprawiał działania i śmiał się z przemyślnej zapobiegliwości. Wszyscy ludzie szukają szczęścia, on jeden osiągnął całkowitość swej natury przez uleganie przyrodzonemu biegowi rzeczy. Głębię uważał za podstawę, a umiarkowanie za regułę. Mówił: to, co twarde, będzie rozkruszone, a to, co ostre, stępione. Był zawsze łagodny i wyrozumiały dla wszystkich i nigdy nie był napastliwy w stosunku do innych.

Podobno pewnego dnia Starego Mistrza odwiedził Konfucjusz i zapytał, co należy robić, by uczynić życie innych ludzi lepszym. Laozi miał odpowiedzieć:

Tak jak komary nie pozwalają człowiekowi zasnąć, tak gadanie o powinnościach wobec innych wprawia mnie w irytację. Nie przejmuj się tym! Staraj się jedynie utrzymywać swój świat w takiej prostocie, jaka tylko jest możliwa. Pamiętaj: tak jak wiatr wieje, gdzie i kiedy chce, tak pomyślność pojawi się sama, gdy tylko będzie miała na to ochotę. Bądź naturalny, daj się ponieść wiatrowi.

Konfucjusz, wychodząc ze spotkania, miał powiedzieć:

Ptaki latają, ryby pływają, zwierzęta biegają. Ten, kto biega, może wpaść w pułapkę, ten, kto pływa, w sieć, tego, kto fruwa, może dosięgnąć strzała. Ale oto mamy Smoka. Nie wiem, jak galopuje na wietrze ani jak dostaje się do nieba. Wiem tylko, że dziś widziałem Laozi i mogę rzec, że widziałem Smoka.

Laozi i inni ludzie

Laozi często doświadczał agresji wymierzonej we własną osobę, ale nigdy nie odpowiadał na nią gniewem. Uważał, że to zmienianie ludzi na siłę to błąd. Był przekonany, że wszyscy są w naturalny sposób dobrzy i należy każdego traktować tak samo.

Każdemu, kogo spotkał na swej drodze, Laozi mówił dokładnie to samo: Bądź sobą, rób swoje.

Ponad prawo stanowione stawiał prawo naturalne. Pragnął dla wszystkich prostego życia, spokojnego; bez zasad i jakichkolwiek ograniczeń.

Bardzo długo służył dynastii Zhou, lecz gdy poczęła się ona chylić ku upadkowi, a na dworze coraz wyraźniej szerzył się zamęt, przygnębiony porzucił urząd i wyjechał w poszukiwaniu miejsca, gdzie mógłby spędzić ostatnie lata swego życia w prostocie i blisko natury.

Rodzina Laozi

Laozi ponoć był żonaty, miał syna Zonga, który został później legendarnym wodzem w państwie Wei.

Koniec życia Laozi

Istnieje legenda o tym, że Laozi udał się na zachód, na wzgórza Hangu. Tam, na przełęczy Xiangu będącej krańcem państwa chińskiego, rozpoznał go strażnik Yinxi, który nie chciał go przepuścić, zanim nie spisze swoich nauk dla potomności. Wówczas Laozi, zwykle przeciwny słowu pisanemu, w ciągu zaledwie 2 lub 3 tygodni napisał księgę Daodejing, znaną również jako Laozi wuqian wen (老子五千文), czyli Księga 5000 znaków Laozi (właśnie z tylu znaków się składa).

Po napisaniu księgi Laozi odjechał na zachód, dosiadłszy wołu (stąd często jest przedstawiany na tym zwierzęciu), i nikt już nigdy więcej o nim nie słyszał. Dożył ponoć sędziwego wieku, umarł około 500 r. p.n.e., czyli przeżył przeszło 100 lat.

Dokładny czas i miejsce jego śmierci pozostają nieznane. Jeden z popularnych przekazów głosi, że Laozi zawędrował do Indii, gdzie osobiście uczył Siddharthę Gautamę, którego spotkał medytującego pod drzewem bodhi. W wyniku tej nauki Gautama doznał oświecenia i stał się Buddą.

Inne źródła podają, że Stary Mistrz wcale nie opuścił Chin, a jego grób znajduje się na terenie tego kraju, w rodzinnej wiosce, obecnie noszącej nazwę Luyi. Pochowano tam ponoć jego i jego matkę. Miejsce to stanowi obecnie wielką atrakcję turystyczną.

Kultem otoczona jest również święta góra, z której - według legendy - Laozi został uniesiony po swej śmierci ku Niebiosom.

Wraz z wykreowaniem się taoizmu religijnego zaczęto upatrywać w Laozi istotę kosmiczną i boską, a także wiązać z osobą mitologicznego Żółtego Cesarza [Huangdi]. Przypisywano mu autorstwo wielu klasycznych ksiąg, mówiono też, że odkrył sekret nieśmiertelności i żyje po dziś dzień.

Znaczenie imienia Laozi

Laozi (także: Lao Tsu lub Lao Tze; chiń: 老子; pinyin: Lǎozǐ) jest zaszczytnym tytułem dosłownie oznaczającym "Stary Mistrz". Lao znaczy "czcigodny" lub "stary", natomiast Zi (Tzu) oznacza "mistrz". Słowo zi było wykorzystywane w starożytnych Chinach jako społeczny przedrostek wskazujący mistrza.

W popularnych biografiach Laozi otrzymał przy urodzeniu imię Er, a jego nazwisko brzmiało Li (tworząc Li Er, chiń. 李耳).

Czasami Laozi jest też nazywany Li Dan. Imię to nadano mu pośmiertnie. W czasie panowania dynastii Tang Laozi został uznany za przodka rodu rządzącego, założonego przez Lǐ Yuāna (李淵) w 618 roku.

Laozi otrzymał tytuł Taishang Xuanyuan Huangdi, czyli "Najbardziej Tajemniczy i Pierwotny Cesarz".

Romanizacja Laozi

Imię Laozi zostało zromanizowane na wiele sposobów, co czasami prowadzi do nieporozumień. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest obecna - Laozi lub Lǎozǐ, pisana w oparciu o system Hanyu Pinyin (przyjęty w Chinach w 1958 roku oraz na Tajwanie w 2009 roku).

Na Zachodzie bardziej powszechną formą imienia Starego Mistrza była wersja Lao-tsy. Jest to forma przyjęta na podstawie panującego wcześniej systemu transliteracji Wade-Giles.

W XIX wieku romanizowano to imię jako Lao-tse. Istnieją też inne warianty, jak Lao-Tsy czy Lao-Tsu.

Bibliografia

  • Max Kaltenmark: Lao Tzu and Taoism, Stanford University Press, 1969 r.
  • Ursula K. Le Guin: Lao Tzu: Tao Te Ching: A Book about the Way and the Power of the Way, Shambhala Publications Inc, Washington, D.C. 2009 r.
  • Robert G. Henricks: Lao Tzu: Te-Tao Ching – A New Translation Based on the Recently Discovered Ma-wang-tui Texts (Classics of Ancient China), Ballantine Books, New York 1992 r.
  • Moss Roberts: Dao De Jing: The Book of the Way, University of California Press, Berkeley 2004 r.
  • Arthur Waley: The Way and Its Power: Lao Tzu's Tao Te Ching and Its Place in Chinese Thought, UNESCO Collection of Representative Works, Grove Press, New York 1994 r.
  • Diane Morgan: The best guide to eastern philosophy and religion, Renaissance Books, Los Angeles 2001 r.

Źródło: wikipedia.org

Laozi w pigułce

Inna pisownia imienia: Lao Tse, Lao Tu, Lao-Tzu, Lao-Tsu, Laotze, Lao Zi, Laocius
Język: chiński 老子
Znaczenie dosłowne imienia: Stary Mistrz
Prawdziwe nazwisko: Li Er (李耳)
Nazwisko pośmiertne: Li Dan (李聃)

Laozi

Kategorie: Nauczyciele duchowi


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: laozi, laozi filozofia, laozi pdf, laozi online, laozi cytaty, laozi daodejing, laozi tao te ching.