Dlaczego ludzie odchodzą z Kościoła?

Ludzie odchodzą z Kościoła

Dlaczego ludzie przestają chodzić do Kościoła? | Fot. Pixabay

Żyjemy w czasach wielkich przemian społecznych i kulturowych. Wpływa na to nie tylko dominujący system polityczny (demokracja), ale również błyskawiczny rozwój nauki oraz postęp techniczny. Żyjemy w świecie nowych wyzwań i coraz bardziej rozszerzających się granic możliwości rodzaju ludzkiego. Dotyczy to również rozwoju duchowego. Nasze postrzeganie i zrozumienie jest o wiele większe niż tysiąc czy dwa tysiące lat temu.

Duchowość jest obecna w życiu każdego człowieka. Nie da się jej zignorować. Niezależnie od tego, czy jesteśmy gorliwymi wyznawcami jakiejś religii, czy ateistami – pozostajemy istotami duchowymi. Praktyka duchowa jest więc bardzo ważna.

A jednak Kościół traci coraz więcej wyznawców. Wielu ludzi uważa, że nie jest im po drodze z jakąkolwiek religią, nie tylko chrześcijańską. Szukają duchowości nieskrępowanej i wolnej, a tendencja ta coraz bardziej się nasila. W życiu istnieją inne rzeczy – ich zdaniem ważniejsze i ciekawsze od religii. Dlaczego tak się dzieje? Być może Kościół coś robi źle, odstrasza ludzi od siebie?

Temat jest bardzo rozległy, ale możemy zastanowić się nad kilkoma najważniejszymi przyczynami. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, dzięki którym udało się ustalić najczęstsze przyczyny odchodzenia ludzi – szczególnie młodych – od kościołów. Również w Polsce przeprowadzono kilka takich badań. Sama prowadziłam ankiety pośród moich pacjentów oraz uczniów szkół średnich w kilku miastach. Wyniki tych badań (w skrócie) przedstawiam w dalszej części artykułu.

Protekcjonizm

Kościół często demonizuje rzeczy, które znajdują się poza nim. Wszystkie wyznania niechrześcijańskie są traktowane jako pogaństwo powiązane w taki czy inny sposób z Szatanem; każdy trend niezgodny w nauką Kościoła jest sprowadzany do poziomu grzechu. Zamiast pomagać ludziom w kwestiach duchowych, księża koncentrują swoją uwagę na negatywnym wpływie kultury masowej (filmów, muzyki, gier komputerowych etc.). Uważają przy tym swoje racje za niepodważalne.

Izolacjonizm

We współczesnej kulturze cenimy otwartość i tolerancję. Większość ludzi pragnie szukać wspólnego języka z innymi; nie chce izolować się z powodu rasy, kultury, a tym bardziej religii. Powoli zaczynamy wychodzić poza bezustanną rywalizację i dążymy do współpracy oraz wzajemnej komunikacji. W tej kwestii piękny przykład dał Jan Paweł II, który nie walczył z innymi religiami, lecz wychodził im naprzeciw.

Postępowanie księży

Jednym w ważniejszych powodów odchodzenia od Kościoła jest postępowanie osób duchownych. Od księży, z racji pełnionych funkcji, wymaga się więcej niż od przeciętnego człowieka. Powinni dawać przykład i charakteryzować się zrozumieniem problemów ludzi; być pomocni i otwarci – o mądrości już nie wspominając. Tymczasem zachowanie księży coraz częściej bulwersuje. Alkoholizm, zaburzenia seksualne, zarozumiałość czy zachłanność to kilka z najczęściej padających zarzutów pod adresem duszpasterzy. Każdy z nas słyszał o takich przypadkach. Oczywiście, nie każdy ksiądz tak postępuje, ale niechlubnych przykładów jest na tyle dużo, że zaczynają one przysłaniać pozytywne postawy innych duchownych.

Powierzchowność i brak dostarczania odpowiedzi na nurtujące pytania

Wiele osób (według raportu Grupy Barna – około jedna trzecia młodych ludzi) uważa, że kościół jest po prostu nudny. Msze święte nie są dobrze prowadzone, a kazania nie wywołują zainteresowania, nie skłaniają do przemyśleń. Msza święta dla wielu ludzi jest tylko rytuałem odprawianym na pokaz; brakuje w niej prawdziwie głębokiego doświadczania Boga. Co więcej, nauki duchownych są często niejasne i nieadekwatne do tego, czego ludzie poszukują w duchowości.

Wrogość do nauki

Co trzeci Polak uważa, że Kościół jest wrogo nastawiony do nauki i rozwoju technologii. Księża nie nawiązują odpowiedniego dialogu z przedstawicielami świata nauki. Zamiast tego sprzeciwiają się wielu osiągnięciom współczesnej cywilizacji. Niestety, zazwyczaj duchowni nie podają rozsądnych argumentów na poparcie swoich poglądów. Ich tłumaczenia w większości przypadków sprowadzają się do twierdzenia, że "jest to sprzeczne z Biblią" albo wiarą w Boga. Uważają się za ludzi, którzy znają wszystkie odpowiedzi, i nie dopuszczają argumentów dowodzących, że jest inaczej. Dlatego też wielu ludzi pracujących w branżach powiązanych z nauką toczy wewnętrzną walkę, próbując pogodzić swoją wiarę z posiadaną wiedzą.

Krytyczne podejście do spraw seksualnych

Przez wielu ludzi Kościół jest postrzegany jako instytucja zbyt surowa w swoich sądach oraz upraszczająca wiele zagadnień – postrzegająca wszystko na dualistycznej zasadzie dobro-zło. Taka postawa jest szczególnie widoczna w kwestiach seksualnych. Ludzie uprawiający seks przedmałżeński czują się dyskryminowani przez duchownych. Jest to tym bardziej frustrujące, ponieważ obecnie ludzie coraz częściej zawierają związki małżeńskie w późniejszym okresie życia (około trzydziestego roku). Nie chcą przy tym rezygnować z seksu, który jest istotnym elementem ludzkiego życia.

Wychowanie w strachu

Religia wprowadza niezdrowy system życia duchowego, który jest oparty na strachu i wymogu posłuszeństwa. Jedną z podstawowych nauk szerzonych w Kościele jest idea grzechu i kary za postępowanie niezgodne z wymogami wiary. Większość działań związanych z jej wyznawaniem obraca się wokół umniejszania własnej wartości i błagania Boga o wybaczenie. Osoby wykraczające poza ten schemat są odrzucane i często traktowane w sposób krzywdzący.

—————
Źródła:
Ankiety przeprowadzone wśród własnych pacjentów oraz uczniów wybranych szkół średnich w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Raport Grupy Badawczej Barna  – www.barna.org
Christian Post – www.christianpost.com

Ludzie odchodzą z Kościoła

Kategorie: Duchowe pytania

Autor: Joanna Kacperska


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: dlaczego ludzie odchodzą z kościoła, dlaczego ludzie odchodzą od kościoła, dlaczego młodzi ludzie odchodzą z kościoła, dlaczego ludzie przestają chodzić do kościoła, nie chodzę do kościoła ale wierzę w boga, nie chodze do kościoła, czy można wierzyć w boga a w kościół nie, wierni odwracają się od Kościoła, dlaczego tracimy wiarę.