Tao Te Ching

Daodejing

Tao Te Ching - Odpowiednie działanie

Tao Te Ching

Odpowiednie działanie

Zuchwała odwaga prowadzi do śmierci.
Odwaga zmieszana z ostrożnością prowadzi do życia.
Obie te rzeczy - odwaga i ostrożność,
są czasem korzystne, a czasami szkodliwe.

Pewne rzeczy są odrzucane przez Niebiosa.
Któż może wiedzieć dlaczego?
Nawet mędrzec ma czasem problem z odpowiedzią na to pytanie.

Siła Niebios przejawia się w tym,
że nie atakuje, ale podbija.
Niebiosa nie odpowiadają przy użyciu słów,
lecz ich odpowiedzi są zawsze prawidłowe.
Niebiosa nie wzywają do siebie,
lecz wszystko dąży do nich,
ponieważ są cierpliwe i przepełnione mocą.

Niebiosa zarzucają swą sieć głęboko i szeroko.
Sieć owa mimo, że składa się z dużych oczek,
niczego nie przepuszcza.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Przewodnik duchowy

Tao Te Ching

Ten artykuł został znaleziony m. in. przez następujące frazy: tao te ching, daodejing, dao de jing, tao te king, tao te ching pdf, tao te ching free, tao te ching download, tao te ching empik, tao te ching lao tzu, tao te ching laozi.