Tao Te Ching

Daodejing

Tao Te Ching - Dyskusja o cnocie

Tao Te Ching

Dyskusja o cnocie

Ten, kto pielęgnuje w swym wnętrzu cnotę tao,
nie stara się jej pokazać innym.
Dlatego właśnie jest mędrcem.
Kto wiedziony jest niższymi pobudkami,
nieustannie próbuje dowieść swoją wartość.
Dlatego właśnie mędrcem nie jest.

Toteż mędrzec nie dokonał niczego
i nie odczuwa potrzeby dokonywania czegokolwiek.
Ten, kto mędrcem nie jest zawsze podejmuje działanie,
gdyż nieustannie odczuwa taką potrzebę.

Mędrzec kieruje się w swej naturze życzliwością,
nie pozostawia niczego własnemu losowi.
Ten natomiast, kto podstawą swych działań czyni ludzką sprawiedliwość,
pozostawia wiele niedokończonych spraw.

Człowiek dobrze wychowany zawsze stara się pokazać swoją przyzwoitość,
lecz nie znajdując odpowiedzi na nią u innych, zrobi wszystko, by wymusić uznanie siłą.

W duszy człowieka pozostaje cnota, nawet jeśli zagubi w sobie tao.
Dobro nadal wypełnia duszę, nawet jeśli cnota zostanie zapomniana.
Jeśli dobro także gdzieś przepadnie, pozostanie jeszcze sprawiedliwość.
W ostateczności, nawet jeśli nie będziemy znali sprawiedliwości,
instynktownie kierować się będziemy właściwym szlakiem.

Wiedz jednak, że życie właściwe jest osłabioną formą wesołości i lojalnej wiary.
Jest również początkiem nieporządku.
Umiejętność szybkiego przewidywania i rozumienia jest kwiatem tao,
jak również początkiem głupoty.

Dlatego też prawdziwy mędrzec trwa w swej stałości i wystrzega się tego, co kruche.
Skupia się na owocu, a nie na kwiecie, z którego owoc powstaje.
Odrzuca, co pojawia się pierwsze, by móc czerpać z tego, co następuje jako drugie.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Przewodnik duchowy

Tao Te Ching

Ten artykuł został znaleziony m. in. przez następujące frazy: tao te ching, daodejing, dao de jing, tao te king, tao te ching pdf, tao te ching free, tao te ching download, tao te ching empik, tao te ching lao tzu, tao te ching laozi.