Złota Reguła

Złota Reguła

Czym jest Złota Reguła Etyczna? | Fot. Pixabay

Złota Reguła jest najważniejszą etyczną zasadą ludzkości. Oparta jest na przekonaniu, że wszystkie istoty żyjące są do siebie podobne, dlatego też powinny się traktować z szacunkiem. Zasada ta pojawia się w wielu religiach i nurtach filozoficznych. Można ją śmiało określić mianem podstawowej reguły duchowości; nadrzędnej mądrości, według której powinien postępować każdy człowiek.

Poniżej znajdziesz dwanaście wersji Złotej Reguły z różnych religii. Choć wyrażona w odmiennych słowach, zawsze zaleca to samo postępowanie.

Złota Reguła w różnych brzmieniach

Złota Reguła według taoizmu

Uważaj powodzenie twego bliźniego za twoje własne powodzenie, a niepowodzenie twego bliźniego – za twoje własne niepowodzenie. [Taishang ganying pian]

Złota Reguła według buddyzmu

Nie traktuj innych w sposób, jaki wobec siebie uznałbyś za bolesny. [Budda, Udana-warga]

Złota Reguła według konfucjanizmu

Jedno słowo, które podsumowuje podstawy całego dobrego postępowania: miłująca dobroć. Nie czyń innym tego, czego byś nie chciał, by czyniono tobie. [Konfucjusz, Dialogi]

Złota Reguła według chrześcijaństwa

Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! [Jezus, Biblia (Mt 7,12)]

Złota Reguła według hinduizmu

Oto najwyższa powinność: nie czyń innym tego, co wywołałoby ból, gdyby było czynione tobie. [Mahabharata]

Złota Reguła według bahaizmu (Wiara Baha’i)

Nie obarczaj żadnej duszy tym, czym nie chciałbyś, aby ciebie obarczano, i nie pragnij dla kogokolwiek rzeczy, jakich nie pragnąłbyś dla siebie. [Baha’u’llah, Pokłosie Pism]

Złota Reguła według islamu

Żaden z was prawdziwie nie wierzy, dopóki nie życzy innym tego, co życzyłby sobie. [Mahomet, Hadity]

Złota Reguła według judaizmu

Co nienawistne tobie, nie czyń tego swemu bliźniemu. Oto cała Tora. Cała reszta to komentarz. [Hillel, Talmud]

Złota Reguła według dżinizmu

Każdy powinien tak traktować wszystkie istoty na świecie, jak sam chciałby być traktowany. [Mahawira, Sutrakrytanga]

Złota Reguła według zoroastrianizmu

Nie czyń drugiemu czegokolwiek, co jest krzywdzące dla ciebie. [Shayast-na-Shajast]

Złota Reguła według sikhizmu

Nie jestem obcy dla nikogo i nikt nie jest obcy dla mnie. W rzeczy samej – jestem przyjacielem wszystkich. [Guru Granth]

Złota Reguła według unitarianizmu

Zapewniamy i popieramy szacunek dla współzależnej sieci całego istnienia, której jesteśmy częścią. [Zasady unitariańskie]

Złota Reguła według tradycji indiańskiej

Na tyle jesteśmy żywi, na ile żywą utrzymujemy ziemię. [Wódz Dan George]


Kategorie: Duchowe cytaty

Autor: Wojciech P. P. Zieliński
Założyłem tę stronę internetową, by pomóc wszystkim osobom, dla których liczy się uniwersalna duchowość. Nie taka, która nakłania do nienawiści i walki, lecz prawdziwa - skupiona na szczerych poszukiwaniach prawdy.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: złota reguła, złota zasada, złota reguła etyczna, czym jest złota reguła, złota reguła definicja, złota reguła przykłady, złota reguła religia, złota reguła jezusa, złota reguła mt 7 12.