Jak mechanika kwantowa zmienia nasze postrzeganie?

Jak mechanika kwantowa zmienia nasze postrzeganie?

Mechanika kwantowa jest dziedziną nauki, która umożliwia wyjaśnianie zjawisk zachodzących w naszym wszechświecie na poziomie atomowych i subatomowych cząstek. W miarę kolejnych odkryć i postępów badaczy pojawia się jeszcze więcej tajemnic, które mogłyby zadziwić większość ludzi. Nawet Einstein mawiał, że „im więcej sukcesów odnosimy w teorii kwantowej, tym głupiej to wygląda”. Odkrycia naukowców są doprawdy zdumiewające. Nic dziwnego, że mechanika kwantowa ma ogromny wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów na to, jak mechanika kwantowa zmienia nasze spojrzenie na rzeczywistość. Nawet jeśli nie interesuje cię ta dziedzina, warto przeczytać na ten temat parę słów. Dlaczego? Ponieważ ustalenia fizyków kwantowych już dawno weszły w sferę duchowości.

Teoria wszystkiego

Istnieje przypuszczenie, że kwantowa teoria pola i ogólna teoria względności mogą w pełni wyjaśnić wszystkie znane zjawiska fizyczne. Kwestią otwartą pozostaje jednak to, w jaki sposób połączyć obie teorie. Przed nami jest jeszcze dużo pracy, zanim będziemy w stanie stworzyć tzw. teorię wszystkiego. Obecnie najbardziej zaawansowaną teorią pretendującą do miana Teorii Wszystkiego jest, opierająca się na zasadzie holograficznej, Jedenasto-wymiarowa M-teoria. Nie jest ona jeszcze dopracowana i przez wielu uważana jest raczej za kierunek badań niż faktyczną teorię.

Wszechświat może być hologramem

Jedna z interpretacji świata spowodowana przez ustalenia mechaniki kwantowej głosi, że wszechświat może być hologramem. Według doniesień z niemiecko-brytyjskiego obserwatorium, wykryto niewielkie zmarszczki w czasoprzestrzeni, które mogą być dowodem pikselizacji kwantowej. Wydaje się więc, że wszechświat posiada naturę zbliżoną do tego, co widzimy w trójwymiarowych grach komputerowych – swoistego fantomu.

Cząsteczki zachowują się inaczej, kiedy są obserwowane

Jedną z najwcześniejszych interpretacji mechaniki kwantowej jest interpretacja kopenhaska, która zakłada, że podczas pomiaru cząstki zmieniają swoje zachowanie. Według interpretacji kopenhaskiej, cząstki istnieją jednocześnie w różnych stanach, ale sam fakt bycia obserwowanym sprawia, że są zmuszone przyjąć tylko jeden stan.

Istnieje więcej niż jeden wszechświat

Efektem różnych interpretacji fizyki kwantowej jest również koncepcja multiwersum (wieloświat), czyli istnienia nieskończonej ilości wszechświatów. Dowodu na tę teorię można szukać za pomocą obserwatoriów znajdujących się na ziemskiej orbicie, które badają ślady po Wielkim Wybuchu, oraz w różnych modelach matematycznych, potwierdzających cykliczność „życia” wszechświata.

Umysł kreuje wszechświat

John Wheeler, ceniony amerykański fizyk, twierdzi, że wszechświat jest niejako tworzony przez swojego obserwatora. Można więc powiedzieć, że świat ukazuje się, kiedy świadomy umysł wchodzi z nim w interakcję. Dobrym przykładem może tutaj być pomiar momentu spinowego cząstki elementarnej atomu. Fakt dokonywania pomiaru oddziałuje na tę cząstkę. Innymi słowy, mamy (jako obserwatorzy) wpływ na rzeczywistość. To my tworzymy wszechświat, a nie odwrotnie.

Dowód na istnienie duszy

Jeżeli przyjmiemy, że wszechświat fizyczny stanowi holograficzną projekcję naszej świadomości (jest przez nas kreowany), wówczas nie możemy zgodzić się z twierdzeniem, że mózg stanowi źródło świadomości. Tak naprawdę to świadomość tworzy swoją siedzibę (ciało) oraz całe otoczenie. Ludzka istota jest więc bytem istniejącym poza fizycznością świata – wykracza poza nią i kreuje ją. Jak inaczej można by ten stan rzeczy określić niż istnieniem duszy?

Fred Alan Wolf, w swojej książce The SPIRITUAL UNIVERSE: How Quantum Physics Proves the Existence of the Soul, przeprowadza ciekawe dochodzenie w sprawie istnienia ludzkiej duszy. Wykorzystuje do tego celu między innymi mechanikę kwantową i – w moim odczuciu – całkiem nieźle udaje mu się dowieść istnienia duszy.

Każdy ma rację

Rzeczywistość jest dokładnie taka, jak postrzega ją obserwator. Co za tym idzie, każdy sposób postrzegania jest właściwy. Dla przykładu, w sporze o istnienie Boga rację ma zarówno ateista, jak i osoba wierząca. To może wydawać się sprzeczne same ze sobą, ale w rzeczywistości jest całkowicie naturalne. W pełni rozumieć można tę zasadę tylko dzięki rozwojowi duchowemu i osobistej edukacji. W miarę poszerzania zrozumienia natury istnienia, można dojść do stanu, kiedy uświadomimy sobie, że nie ma rzeczywistości obiektywnej – wszystko jest subiektywne.

Wszystko jest jednością

Wydaje się, że poszczególne elementy wszechświata są od siebie oddzielone. Nic bardziej mylnego. Mechanika kwantowa dowodzi, że wszystko jest ze sobą połączone. Dawid Bohm, fizyk z Uniwersytetu w Londynie, uważa, że cząstki subatomowe mogą pozostawać ze sobą we wzajemnym kontakcie niezależnie od odległości. Dzieje się tak nie dlatego, że wysyłają jakieś tajemnicze sygnały. Po prostu ich oddzielenie stanowi iluzję. Na głębszym poziomie rzeczywistości te cząstki nie są indywidualnymi bytami, lecz stanowią wyraz pewnej fundamentalnej całości. Elektrony w mózgu człowieka są więc połączone z elementarnymi cząstkami, które tworzą każdą rybę pływającą w oceanie. Są jednocześnie połączone z każdym drzewem w amazońskiej dżungli, każdym ziarenkiem piasku na dowolnej pustyni, a nawet ze wszystkimi gwiazdami na niebie. Wszystko jest połączone ze wszystkim.


Autor: Wojciech P. P. Zieliński
Założyłem tę stronę internetową, by pomóc wszystkim osobom, dla których liczy się uniwersalna duchowość. Nie taka, która nakłania do nienawiści i walki, lecz prawdziwa - skupiona na szczerych poszukiwaniach prawdy.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Komentarze

Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: jak mechanika kwantowa zmienia nasze postrzeganie, duchowość mechanika kwantowa, kwantowy umysł, świadomość efektem kwantowym, mechanika kwantowa a duchowość, mechanika kwantowa a świat duchowy.