Teoria Boga Bernard Haisch

Teoria Boga
Bernard Haisch

Teoria Boga przedstawia światopogląd łączący najnowsze odkrycia naukowe i pradawną wiedzę mistyczną. Jest to ni mniej, ni więcej tylko rewolucja w naszym rozumieniu świata. Bernard Haisch udziela zaskakujących odpowiedzi na niektóre z najważniejszych pytań w ludzkim życiu.

Z jednej strony mamy tradycyjną naukę, opartą na założeniach materializmu, redukcjonizmu i przypadkowości, przekonaną, iż rzeczywistość składa się wyłącznie z materii i energii, że wszystko można zmierzyć w laboratoriach lub zaobserwować przez teleskopy. To, czego nie można, nie istnieje.

Z drugiej strony mamy tradycyjny dogmat religijny dotyczący Boga i nieakceptujący ewolucji ani Ziemi liczącej 4,6 miliarda lat, ani też sprzecznych twierdzeń przeróżnych religii świata.

W Teorii Boga Bernard Haisch odrzuca oba te poglądy i proponuje teorię, która wyjaśnia sens życia, a jednocześnie pozostaje całkowicie zgodna z całą posiadaną przez nas wiedzą na temat Wszechświata i życia na Ziemi.

Newton miał rację - Bóg istnieje. Ale Newton również się mylił - świat nie jest tylko materialny. Bernard Haisch przekonuje, że nauka może wyjaśnić Boga, a Bóg może wyjaśnić naukę. Świadomość nie jest zwykłym fenomenem wykreowanym przez mózg. To nasze połączenie z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej świadomości.

Ostatecznie to świadomość tworzy materię, a nie odwrotnie. Nowe odkrycia z dziedziny fizyki rzucają nowe światło na kwantowy ocean leżący u podstaw wszechświata.

Gdzieś pomiędzy zapalonymi redukcjonistami, którzy wyjaśniają wszystko jedynie jako sumę poszczególnych części i witający każdą sugestię o duchowości z przekąsem, a niekwestionującymi niczego wiernymi, których światopogląd ma źródło w słowach proroków i kaznodziejów - znajdują się sceptyczni, ale otwarci myśliciele szczerze pragnący odkrywać prawdę o wszechświecie, sobie oraz własnym celu w życiu. Czy jesteś jednym z nich?

Czy twój umysł jest otwarty i gotowy na podjęcie wędrówki ku prawdzie? Jeśli tak, napisana przez Bernarda Haischa Teoria Boga jest książką dla ciebie.

Teoria Boga - z wprowadzenia

Większość współczesnych dogmatów religijnych dotyczących Boga i przyrody oraz celu istnienia ludzkości jest mętna i irracjonalna. Dogmaty te nie potrafią wyjaśnić podstawowych paradoksów - na przykład dlaczego dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy i dlaczego część z nas rodzi się z przywilejami, a inni - do biedy i niedostatku. Ponadto sprzeczne roszczenia różnych religii prowadzą w prosty sposób do narastania nienawiści i aktów przemocy, dotykających sporej części naszej planety. Z drugiej strony odrzucenie w imię nauki wszystkiego, co określa się nieco uwłaczającym terminem "rzeczy nadprzyrodzonych", byłoby równie błędne i irracjonalne.

Po przeżyciu trzech dziesięcioleci jako zawodowy naukowiec i całego życia jako badacz, zbudowałem sobie osobisty światopogląd, który zapewnia zadowalające i pełne nadziei wyjaśnienie rzeczywistości - światopogląd, który jest nie tylko możliwy, racjonalny i zgodny ze współczesną nauką, ale ponadto zniewalający i pozwalający rozwiązać najtrudniejsze problemy moralne naszych czasów. Światopogląd ten zapewnia rozwiązanie naszych globalnych dylematów, więc zapraszam wszystkich do jego rozważenia.

Trzeba powiedzieć jasno, że nie twierdzę, iż rozmawiam bezpośrednio z Bogiem. Jestem zbyt "naukowo uwarunkowany", by tak twierdzić. W rzeczywistości jeśli Bóg kiedykolwiek będzie chciał się ze mną skontaktować, mój numer będzie zapewne zajęty... ale zawsze może wysłać e-mail. Właśnie dlatego, że jestem zawodowym naukowcem, ta książka jest jak swoisty hazard.

Obstawiam, że istnieje liczne grono odbiorców zainteresowanych pewną racjonalną duchowością, którzy mogą pchnąć świat w kierunku większej tolerancji i poprawy sytuacji. Obstawiam, że gdzieś między zatwardziałymi redukcjonistami (którzy tłumaczą wszystko w kategoriach sumy części składowych, a wszelkie wzmianki o duchowości kwitują pogardliwym prychnięciem) a bezkrytycznymi wierzącymi (którzy przejęli w pełni rozwinięty światopogląd od proroków i kapłanów) istnieje grupa filozoficznych centrystów - ludzi o dobrych intencjach i otwartych umysłach, sceptycznych, ale swobodnego ducha, ludzi chętnych do badania własnej natury. Obstawiam, że te dociekliwe osoby - do których zaliczam i siebie - dołączą do mnie w badaniu dzieła niezwykle pomysłowego Boga, który niezależnie od swoich możliwości potrafi doświadczać materialnej rzeczywistości, wyłącznie żyjąc w nas i przez nas oraz za pośrednictwem wszystkich innych istot.

Proponuję ci, czytelniku, Boga, którego celowe idee w jakiś sposób stały się prawami przyrody rządzącymi Wszechświatem. Proponuję Boga, którego koncepcje o nieskończonej różnorodności mogły zapoczątkować Wielki Wybuch 14 miliardów lat temu, a zarazem dać początek wszystkim pozostałym wieloświatom, wykoncypowanym z biegiem lat przez astrofizyczną teorię inflacji. Różnica między światopoglądem proponowanym przeze mnie a dominującym we współczesnej nauce redukcjonizmem polega na tym, że założenia tego ostatniego trzymają się sztywno zagadkowych "praw natury" poprzedzających Wszechświat i przypadkowo rozłożonych, które bezmyślnie dają początek wielu wszechświatom pozbawionym ostatecznego celu. Natomiast mój światopogląd opiera się na akceptacji nieskończonej inteligencji jako źródła naszego świata i wszystkich innych wszechświatów, postulowanych przez nowoczesną astrofizyczną teorię inflacji.

Obstawiam, że bliższe zbadanie duchowych rzeczywistości przemówi też do sceptycznych redukcjonistów prześladowanych (nieznośnym, a może potajemnie mile widzianym) podejrzeniem, że w życiu istnieje coś więcej poza równaniami fizyki. Moja propozycja może też trafić do osób, które mimo sympatii dla idei życzliwego bóstwa są odstręczane od niej przez dogmatyzm zorganizowanych religii.

Obstawiam też, że odkrycia naukowe nowego tysiąclecia dowiodą, iż bogaty wewnętrzny świat świadomości, jakiego wszyscy doświadczamy, jest czymś więcej niż tylko przejawem procesów neurofizjologicznych. Obstawiam, że już wkrótce zrozumiemy, w jaki sposób świadomość na poziomie podstawowym tworzy materię, a nie odwrotnie. Pogląd ten jest głęboko zakorzeniony w tradycjach starożytnej mistyki, lecz we współczesnej nauce jest uważany za herezję. Moje założenie jest następujące:

W miarę jak nauka spaja głęboką wiedzę o świecie fizycznym, zgromadzoną w ciągu trzech minionych stuleci, informacje te zostaną przetransformowane w nowy i ekscytujący nurt badań, który potwierdzi rozszerzoną domenę świadomości jako siły sprawczej we Wszechświecie i duchowej mocy twórczej, zawartej w naszych umysłach.

Niniejsza książka stanowi podsumowanie przemyśleń dociekliwego naukowca o otwartym umyśle. Prezentuję w niej po prostu teorię, która wygląda na obiecującą - nie zaś dowody naukowe. Nie powinno jednak nikogo zaskoczyć, jeśli niektóre z moich propozycji będą zbieżne z ideami przedłożonymi przez inne osoby, przypisujące sobie przywilej bliższego kontaktu z Wszechmogącym. Przecież jeśli jesteśmy wszyscy na dobrym tropie, byłoby niepokojące, gdybyśmy się w ostateczności nie zgadzali. Proszę tylko czytelnika o dogłębne przemyślenie logiki mojej teorii, zwłaszcza jeśli skłoni ona do zakwestionowania tego, czego nas nauczono: w szkółce niedzielnej, na religii czy - ośmielę się dodać - na lekcjach fizyki.

Kim jest Bernard Haisch?

Bernard Haisch jest astrofizykiem, autorem ponad 130 publikacji naukowych. Przez 10 lat pełnił funkcję redaktora naukowego Astrophysical Journal i brał udział w kilku projektach badawczych NASA. Był również redaktorem naczelnym Journal of Scientific Exploration. Przed rozpoczęciem kariery w astrofizyce Haisch uczęszczał do Latin School of Indianapolis i Seminarium Św. Meinrada. Jest żonaty, ma troje dzieci i mieszka w San Francisco z żoną, Marshą Sims.

Teoria Boga: dane szczegółowe

Tytuł: Teoria Boga
Podtytuł: 112 medytacji pozwalających odkryć twoją tajemnicę
Tytuł oryginału: The God Theory
Autor: Bernard Haisch
Tłumaczenie: Janusz Mrzigod
Wydawnictwo: Centrum Kształcenia Akademickiego
Rok wydania: 2008
Data premiery: 2008-10-22
Język wydania: polski
Język oryginału: angielski
Ilość stron: 160

Autorka: Joanna Kacperska

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: teoria boga bernard haisch, teoria boga, bernard haisch teoria boga, haisch teoria boga, teoria boga bernard haisch pdf, teoria boga chomikuj, teoria boga bernard haisch chomikuj, teoria boga bernard haisch recenzja.