Thich Nhat Hanh – najbardziej znany mistrz zen

Thich Nhat Hanh

Kim jest Thich Nhat Hanh? | Fot. Materiały prasowe

Thich Nhat Hanh to wietnamski mistrz zen, mnich buddyjski, nauczyciel, autor książek, poeta oraz działacz na rzecz pokoju. Znany jako Thich Nhat Hanh (Thich jest określeniem nadawanym w Wietnamie mnichom i mniszkom).

Mieszka w Plum Village w departamencie Dordogne, w południowej Francji. Podróżuje po całym świecie, by nauczać. Najbardziej znany jest chyba z licznych pism dotyczących medytacji, uważności i pokoju. Opublikował ponad 100 tłumaczeń sutr i komentarzy, instrukcji dotyczących uważności, wierszy, prozy i opowieści dla dzieci, z czego ponad 90 w języku angielskim. Jako działacz ruchów pokojowych promuje rozwiązywanie konfliktów bez używania przemocy.

Nhat Hanh jest jednym z najbardziej znanych i cenionych mistrzów zen we współczesnym świecie. Kluczową ideą w nauczaniu Hanha jest przekonanie, że poprzez uważność możemy nauczyć się żyć szczęśliwie w chwili obecnej - i jest to jedyny sposób, żeby naprawdę rozwinąć wewnętrzny spokój, zarówno w samym sobie, jak i na całym świecie.

Thich Nhat Hanh - biografia

Thich Nhat Hanh urodził się w mieście Quang Ngai (środkowy Wietnam) w 1926 roku. W wieku 16 lat wstąpił do klasztoru zen w Świątyni Hieu, znajdującej się w pobliżu miasta Hue. Jego nauczycielem był mistrz medytacji zen (Dhjana) Thanh Quy Chan That. Nhat Hanh ukończył Akademię Buddyjską Bao Quoc, uczył się zen i mahajany (szkoła buddyzmu zen) i został wyświęcony na mnicha w 1949 roku.

W 1956 roku został redaktorem naczelnym Wietnamskiego Buddyzmu, czasopisma wydawanego przez Zjednoczone Stowarzyszenie Buddyjskie w Wietnamie (Giao Hoi Phat Giao Wietnam Thong Nhat). W następnych latach założył wydawnictwo La Boi Press, Uniwersytet Buddyjski Van Hanh w Sajgonie oraz Szkołę Służby Społecznej dla Młodzieży (SYSS), a także neutralny korpus buddyjskich prawników na rzecz pokoju, który zajmował się zakładaniem szkół na obszarach wiejskich, budował kliniki opieki zdrowotnej oraz pomagał odbudowywać zniszczone przez wojnę wsie.

Nhat Hanh jest obecnie uznawany za Dharmacharya'ę i duchowego kierownika świątyni Tu Hieu i powiązanych z nią klasztorów. 01 maja 1966 roku, Nhat Hanh otrzymał od mistrza Chan That "przekaz lampy", czyniący go Nauczycielem Dharmy.

Wojna w Wietnamie

W 1960 roku Nhat Hanh przybył do USA studiować religię porównawczą na Uniwersytecie w Princeton. Został mianowany wykładowcą buddyzmu na Uniwersytecie Columbia. Do tej pory nauczył się już płynnie władać językiem francuskim, chińskim, sanskrytem, Pali, japońskim i angielskim. W 1963 roku powrócił do Wietnamu, aby wspomóc mnichów w ich pracy na rzecz pokoju bez przemocy.

Nhat Hanh uczył buddyjskiej psychologii i literatury Pradżniaparamita na Uniwersytecie Buddyjskim Van Hanh (prywatna instytucja, która skupia się na studiowaniu buddyzmu, badaniach kultury wietnamskiej oraz językach). W kwietniu 1965 roku, Stowarzyszenie Studentów Van Hanh opublikowało Wezwanie do Pokoju. Było w nim napisane: "Nadszedł czas, by Północny i Południowy Wietnam znalazły sposób na zatrzymanie wojny. Należy pomóc wszystkim Wietnamczykom żyć w pokoju i wzajemnym szacunku".

Wkrótce potem Nhat Hanh wyjechał do USA, polecając kierownictwo SYSS siostrze Chan Khong. Uniwersytet Van Hanh został przejęty przez jednego z rektorów, który chciał zerwać więzi z Nhat Hanhem i SYSS, oskarżając Chan Khong o bycie komunistką. Odtąd SYSS walczył o zebranie funduszy, a jego członkowie byli nieustannie atakowani. SYSS nie ustawał jednak w swoich działaniach humanitarnych, starając się nie stawać po żadnej ze stron konfliktu.

W 1966 roku Nhat Hanh wrócił do USA, żeby poprowadzić sympozjum o buddyzmie wietnamskim na Uniwersytecie Cornella i kontynuować swoją pracę na rzecz pokoju. To właśnie podczas tego pobytu w Stanach Zjednoczonych, Thich Nhat Hanh spotkał się z Martinem Lutherem Kingiem Jr i poprosił go, żeby publicznie wypowiedział się na temat wojny w Wietnamie. W 1967 roku, doktor King wygłosił słynne przemówienie w kościele Riverside w Nowym Jorku; było to pierwsze publiczne zakwestionowanie zaangażowania USA w wojnę w Wietnamie. Tego samego roku  Król nominował Thich Nhat Hanh do Pokojowej Nagrody Nobla. W uzasadnieniu swojej nominacji King powiedział: "Osobiście nie znam nikogo bardziej godnego tej nagrody od tego łagodnego mnicha z Wietnamu. Jego pokojowe idee, gdyby zostały wprowadzone w życie, doprowadziłyby do zbudowania pomnika ekumenizmu, do światowego braterstwa". Fakt, że King ujawnił kandydata, którego wybrał do nominacji i  zwrócił się z gorącą prośbą do komisji noblowskiej, był jawnym pogwałceniem tradycji Nobla i protokołu. Komisja postanowiła nie przyznawać nagrody Nobla tego roku.

W 1969 roku, Thich Nhat Hanh był reprezentantem delegacji buddyjskiej podczas rozmów pokojowych prowadzonych w Paryżu. Kiedy Paryskie Porozumienie Pokojowe zostało podpisane w 1973 roku, Nhat Hanhowi odmówiono zgody na powrót do Wietnamu, w efekcie czego zamieszkał we Francji. W latach 1976-1977 starał się pomagać w ratowaniu łodzi z wietnamskimi uchodźcami w Zatoce Siam. Ostatecznie zaprzestał tej działalności pod presją rządów Tajlandii i Singapuru.

Działalność

Nhat Hanh tworzył klasztory i centra medytacyjne na całym świecie; prowadził szkolenia i warsztaty (np. Kurs Pięciu Uważności i szkolenie Czternastu Uważności). W 1969 roku, Nhat Hanh założył Zjednoczony Kościół Buddyjski we Francji (nie będący częścią Zjednoczonego Kościoła Buddyjskiego w Wietnamie). W 1975 roku założył Centrum Medytacji Sweet Potatoes ("słodkie ziemniaki"). Centrum szybko się rozrastało, więc w 1982 roku, z zaprzyjaźnioną siostrą Chan Khong założył Centrum Buddyjskie o nazwie Plum Village (Lang Mai), na które składał się klasztor i Centrum Praktyki w Dordogne, w południowej Francji. Zjednoczony Kościół Buddyjski jest prawnie uznanym organem zarządzającym zarówno Plum Village, jak i klasztoru Błękitnego Klifu w Pine Bush (Nowy Jork), Wspólnoty Świadomego Życia, Parallax Press, klasztoru Deer Park w Kalifornii, Wioski Magnolia w Batesville (Mississippi) oraz Europejskiego Instytutu Buddyzmu Stosowanego w Niemczech. Nhat Hanh założył też dwa klasztory w Wietnamie, w świątyni Tu Hieu w pobliżu Hue i świątyni Pradżnia w górach.

Powrót do Wietnamu

W 2005 roku, po długich negocjacjach, Nhat Hanh otrzymał pozwolenie od rządu Wietnamu, aby przyjechać do kraju na wizytę. Mógł tam również uczyć i opublikować cztery z jego książek w języku wietnamskim. Podróż nie odbyła się bez pewnych kontrowersji. Thich Vien Dinh, pisząc w imieniu Zjednoczonego Kościoła Buddyjskiego Wietnamu (uznawanego za nielegalny przez rząd wietnamski), wezwał Nhat Hanha do publicznego ogłoszenia, że rząd wietnamski nie respektuje prawa do wolności religijnej swoich obywateli. Thich Vien Dinh obawiał się, że przyjazd Nhat Hanha zostanie wykorzystany przez propagandę rządową, która będzie próbowała przekonać społeczność międzynarodową, że w Wietnamie  panuje wolność wyznania i nikt nie jest szykanowany z powodu swoich przekonań.

Mimo pojawiających się ciągle kontrowersji, Nhat Hanh wrócił do Wietnamu w 2007 roku, podczas gdy dwaj wysocy hierarchowie nielegalnego Zjednoczonego Kościoła Buddyjskiego Wietnamu pozostawali w areszcie domowym. Kościół uznał wizytę Nhat Hanha za zdradę symbolizującą jego gotowość do współpracy z prześladowcami swoich współwyznawców. Vo Van Ai, rzecznik Zjednoczonego Kościoła Buddyjskiego Wietnamu powiedział: "Jestem przekonany, że podróż Thich Nhat Hanha jest manipulowana przez rząd w Hanoi, chcący ukryć swoją represjonistyczną politykę wobec Zjednoczonego Kościoła Buddyjskiego i stworzyć fałszywe wrażenie wolności religijnej w Wietnamie".

6 grudnia 2009 roku Thich Nhat Hanh wygłosił przemówienie z Plum Village, skierowane do przywódców światowych, duchowych, politycznych i do wszystkich ludzi żyjących na świecie. Mówił m. in. o szkoleniu Pięciu Uważności i prowadzeniu dalszej dyskusji na temat ich znaczenia dla działań na rzecz pokoju, miłości, szczęścia i ocalenia całej planety.

Znani uczniowie

Znani uczniowie Thich Nhat Hanha to: Skip Ewing (założyciel Nashville Mindfulness Center), Natalie Goldberg (autorka i nauczycielka), Joan Halifax (założycielka Instytutu Upaya), Stephanie Kaza (ekolog), siostra Chan Khong (nauczycielka Dharmy), Noah Levine (autor), Albert Low (nauczyciel zen i autor), Joanna Macy (ekolog i autorka), John Croft (współtwórca Dragon Dreaming), Caitriona Reed (nauczycielka Dharmy i współzałożycielka Manzanita Village Retreat Center), Leila Seth (autorka i Prezes Sądu Najwyższego w Delhi), Pritam Singh (deweloperkkem i redaktor kilku książek Nhat Hanha).

Thich Nhat Hanh - książki

Książki wydane po polsku

 • Cud uważności: zen w sztuce codziennego życia: prosty podręcznik medytacji, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992;
 • Gniew: mądrość dla ostudzenia płomieni, Zysk i S-ka, Poznań 2004;
 • Każdy krok niesie pokój, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1991;
 • Nauki o miłości, Rebis, Poznań 2006;
 • Słońce moim sercem: od uważności do kontemplacyjnego wglądu, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008;
 • Smak. Świadome odżywianie, świadome życie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011;
 • Spokój to każdy z nas, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008;
 • Spokój z każdym oddechem. Codzienne medytacje uzdrawiające życie, Helion, Gliwice 2011;
 • Śmierci nie ma, lęku nie ma: źródło pocieszającej mądrości życia, Rebis, Poznań 2003;
 • Świat w naszych rękach. W trosce o środowisko i pokój na Ziemi, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012;
 • Zrozumieć nasz umysł, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008;
 • Żywy Budda, żywy Chrystus, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Czytaj więcej: Thich Nhat Hanh - cytaty mistrza zen

Książki po angielsku

 • Vietnam: Lotus in a sea of fire. New York, Hill and Wang. 1967;
 • Being Peace, Parallax Press, 1987;
 • The Sun My Heart, Parallax Press, 1988;
 • Our Appointment with Life: Sutra on Knowing the Better Way to Live Alone , Parallax Press, 1990;
 • The Miracle of Mindfulness, Rider Books, 1991;
 • Old Path White Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha, Parallax Press, 1991;
 • Peace Is Every Step: The Path of Mindfulness in Everyday Life, Bantam reissue, 1992;
 • The Diamond That Cuts Through Illusion, Commentaries on the Prajnaparamita Diamond Sutra, Parallax Press, 1992;
 • Touching Peace: Practicing the Art of Mindful Living, Parallax Press, 1992;
 • Hermitage Among the Clouds, Parallax Press, 1993;
 • Zen Keys: A Guide to Zen Practice, Three Leaves, 1994;
 • Cultivating The Mind Of Love, Full Circle, 1996;
 • The Heart Of Understanding, Full Circle, 1997;
 • Transformation and Healing: Sutra on the Four Establishments of Mindfulness, Full Circle, 1997;
 • Living Buddha, Living Christ, Riverhead Trade, 1997;
 • True Love: A Practice for Awakening the Heart, Shambhala, 1997;
 • Fragrant Palm Leaves: Journals, 1962-1966, Riverhead Trade, 1999;
 • Going Home: Jesus and Buddha as Brothers, Riverhead Books, 1999;
 • The Heart of the Buddha's Teaching, Broadway Books, 1999;
 • Interbeing: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism, Parallax Press 3rd edition, 1999;
 • The Miracle of Mindfulness: A Manual on Meditation, Beacon Press, 1999;
 • The Raft Is Not the Shore: Conversations Toward a Buddhist/Christian Awareness, Orbis Books, 2000 - wspólnie z Danielem Berriganem;
 • The Path of Emancipation: Talks from a 21-Day Mindfulness Retreat, Unified Buddhist Church, 2000;
 • A Pebble in Your Pocket, Full Circle, 2001;
 • Essential Writings, Robert Ellsberg (Editor), Orbis Books, 2001;
 • Anger, Riverhead Trade, 2002;
 • Be Free Where You Are, Parallax Press, 2002;
 • No Death, No Fear, Riverhead Trade reissue, 2003;
 • Touching the Earth: Intimate Conversations with the Buddha, Parallax Press, 2004;
 • Teachings on Love, Full Circle, 2005;
 • Understanding Our Mind, HarperCollins, 2006;
 • Nothing to Do, Nowhere to Go. Waking Up to Who You Are. Commentaries on the teachings of Master Linji, Parallax Press, 2007;
 • Buddha Mind, Buddha Body: Walking Toward Enlightenment, Parallax Press, 2007;
 • The Art of Power, HarperOne, 2007;
 • Under the Banyan Tree, Full Circle, 2008;
 • Savor: Mindful Eating, Mindful Life. HarperOne. 2010;
 • Reconciliation: Healing the Inner Child, Parallax Press, 2010;
 • You Are Here: Discovering the Magic of the Present Moment, Parallax Press;
 • The Novice: A Story of True Love, Unified Buddhist Church, 2011;
 • Your True Home: The Everyday Wisdom of Thich Nhat Hanh, Shambhala Publications, 2011;
 • The Pocket Thich Nhat Hanh, Shambhala Pocket Classics, 2012;
 • The Art of Communicating, HarperOne, 2013;
Thich Nhat Hanh

Kategorie: Nauczyciele duchowi


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: thich nhat hanh, thich nhat hanh pdf, thich nhat hanh online, thich nhat hanh cytaty, thich nhat hanh poglądy, thich nhat hanh książki, thich nhat hanh chomikuj.