Czym jest modlitwa

Jak modlitwa wpływa życie człowieka? | Fot. Ben White

Czym jest modlitwa? Poznaj jej prawdziwą siłę

Najnowsze badania wykazują, że modlitwa ma bardzo duży wpływ na zachowanie człowieka. Okazuje się, że ktoś, kto często modli się za ukochaną osobę, staje się bardziej otwarty na drugiego człowieka i z większą łatwością wybacza. Frank D. Fincham, dyrektor Instytutu Rodziny na Stanowym Uniwersytecie Florydy, twierdzi, że partnerzy osób modlących się regularnie, dostrzegają pozytywne zmiany w zachowaniu swoich ukochanych.

Badania wykazały, że modlitwa wpływa pozytywnie na psychikę osoby modlącej się. Przejawia się to bardziej otwartym zachowaniem wobec swojego partnera. Fincham wraz ze współpracownikami ustalili ponadto, że uczestnicy badania modlący się za swojego partnera: zostali ocenieni jako osoby mniej mściwe podczas kłótni, byli bardziej wyrozumiali wobec swoich partnerów, byli bardziej zaangażowani we współdziałanie z ukochaną osobą.

Co ciekawe, modlitwa odmawiana dla Boga (czyli z powodów czysto religijnych) nie miała pozytywnego wpływu na relacje partnerów, a nawet skutkowała efektami wręcz przeciwnymi.

Czym jest modlitwa – tak naprawdę?

Czym jest modlitwa? To bardzo ważne pytanie. Modlitwa jest przede wszystkim otwarciem się na Boga. To także sposób na podjęcie rozmowy ze swoim wyższym "ja". Najlepsza modlitwa to taka, która ma oparcie w głębokiej wierze. Im silniejsza wiara, tym modlitwa skuteczniejsza.

Najogólniej rzecz ujmując, modlitwa to słowa skierowane do Boga (lub bogów, jeśli modlący się wyznaje politeizm).

Najbardziej znaną w Polsce definicją modlitwy są słowa św. Teresy z Lisieux:

"Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości". [Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: Rękopisy autobiograficzne, C 25 r. cytat za: Katechizmem Kościoła Katolickiego, 2558]

Podobnie modlitwę określał św. Jan Damasceński:

"Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra". [Św. Jan Damasceński: De fide orthodoxa, 3, 24: PG 94, 1089 D. cytat za: Katechizmem Kościoła Katolickiego, 2559]

To jest, rzecz jasna, określenie modlitwy katolickiej. Jednakże bardzo podobnie modlitwa jest definiowana w innych religiach. Nie będę więc w tym miejscu przytaczał opisów modlitwy z innych kultur duchowych, ponieważ w znacznej mierze powtarzałbym ciągle to samo.

Rodzaje modlitwy

Ze względu na sposób modlenia się wyróżniamy następujące rodzaje:

  1. Modlitwa werbalna – wypowiadana na głos w formie recytacji wyuczonego tekstu lub za pomocą własnych słów.
  2. Modlitwa myślowa – bezgłośna modlitwa, podczas której nie używamy głosu.
  3. Modlitwa dyskursywna – czyli rozmyślanie lub rozważanie jakiejś konkretnej kwestii związanej z duchowością człowieka.
  4. Modlitwa medytacyjna – poznawanie prawd duchowych na najgłębszym poziomie. Ten rodzaj modlitwy jest stosowany przez zdecydowanie najwęższą grupę osób w każdej religii.

Ze względu na to, kto się modli, wyróżniamy następujące rodzaje:

  1. Modlitwa prywatna – stanowi swego rodzaju przygotowanie do liturgii. Jest to bezpośrednie obcowanie z Bogiem. Można powiedzieć, że jest to bardzo osobista rozmowa z Bogiem.

Życie duchowe nie ogranicza się jednak do udziału w samej liturgii. Choć bowiem chrześcijanin powołany jest do wspólnej modlitwy, powinien także wejść do swego mieszkania i w ukryciu modlić się do Ojca, a nawet, jak uczy Apostoł, powinien modlić się nieustannie [Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 12].

  1. Modlitwa grupowa (w przypadku katolików: liturgiczna) – odmawiana podczas mszy świętych i przy wszelkiego rodzaju obrzędach kościelnych, np. "Panie, zmiłuj się nad nami". Stanowi ona modlitwę większej grupy wyznawców danej religii.

Ze względu na cel modlitwy wyróżniamy następujące rodzaje:

  1. Modlitwa uwielbienia – jej celem jest wielbienie i oddawanie czci Bogu. Podczas takiej modlitwy człowiek wielbi Boga bez żadnej dodatkowej intencji. Robi to z samego faktu, że Bóg istnieje.
  2. Modlitwa dziękczynienia – odmawiana w celu podziękowania Bogu za konkretne dary otrzymane przez człowieka. Modlący się składa dziękczynienie, mając świadomość, że wszystko, co posiada, zostało mu podarowane przez Boga.
  3. Modlitwa przebłagania – jej celem jest przede wszystkim przeproszenie Boga za popełnione grzechy. W modlitwie tej możemy wyrazić osobistą skruchę i żal za grzechy czy zaniedbania.
  4. Modlitwa prośby – w tym rodzaju modlitwy prosimy Boga o łaskę i dary. O co możemy prosić? To zależy od nas samych. Nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że nie każda prośba musi zostać wysłuchana. Bardzo ważne podczas modlitwy prośby są pokora oraz ufność pokładana w Bogu. Przecież to On wie najlepiej, czego człowiekowi trzeba.

Modlitwa w życiu człowieka

Każdy wierzący (niezależnie od wyznawanej religii) powinien znaleźć równowagę pomiędzy modlitwą a codziennymi obowiązkami. Nie jest dobrze, kiedy człowiek całe swoje życie poświęci modlitwie. Jest to skrajność, która może mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. Żadne bóstwo nie wymaga nieustannej modlitwy. Z drugiej strony, całkowite odrzucenie modlitwy jest również niekorzystne. Oderwanie od wyższego "Ja" czyni człowieka słabym i przestraszonym. Nie może on wówczas osiągnąć pełni szczęścia.

Modlitwa jest mocno związana z życiem. Uczy nas lepiej postępować, wycisza i uwrażliwia. Pomaga zrozumieć wszechświat, Boga, a także samego siebie. Dzięki regularnej praktyce modlitwy możemy się doskonalić i wznosić wyżej na szczeblu osobistego rozwoju.

Jednakże działa to także w drugą stronę. Dobry człowiek potrafi lepiej się modlić. Im solidniej pracuje, tym bardziej rozwija swoje talenty. Za tym idą także umiejętności dobrego modlenia się. Co więcej, na pewnym etapie rozwoju duchowego modlitwą może się stać również praca i każda wykonywana czynność.

Autorka: Monika Srebrzyńska

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: czym jest modlitwa, czym jest modlitwa podaj okreslenia modlitwy, czym jest modlitwa w moim życiu, jak nalezy sie zachowac podczas modlitwy, czym jest modlitwa zadane pl, rodzaje modlitwy, co to jest modlitwa.