Coaching

Co to jest coaching? | Fot. Pixabay

Czym jest coaching?

Coaching (ang. trenowanie, udzielanie korepetycji) jest formą rozwoju osobistego, w której osoba nazywana trenerem (ang. coach) wspiera ucznia lub klienta w osiąganiu określonych celów osobistych bądź zawodowych. Wsparcie to odbywa się poprzez szkolenia, udzielanie porad i wskazówek.

W pewnych przypadkach, coaching może oznaczać nieformalne relacje między dwoma osobami, z których jedna ma większe doświadczenie i wiedzę niż druga, dlatego oferuje jej pomoc w nauce czy rozwoju, np. zawodowym. Nie jest to jednak typowy mentoring, ponieważ coaching koncentruje się na konkretnych zadaniach lub celach do osiągnięcia.

Coaching wykorzystuje metody związane z psychologią. Polega na realizowaniu procesu decyzyjnego, którego celem jest zaspokajanie potrzeb pojedynczych osób lub organizacji. Służy przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Coachowie pracują ze swoimi klientami w takich dziedzinach jak: rozwój kariery, prowadzenie biznesu, zarządzanie finansami, zdrowie czy relacje interpersonalne. Dzięki coachingowi uczeń może optymalizować swoje działania, ustalać bardziej konkretne cele, podejmować lepsze decyzje i pełniej wykorzystywać swój naturalny potencjał.

Podstawowym celem coachingu jest wspieranie i wzmacnianie ucznia w samodzielnym dokonywaniu pożądanych zmian w oparciu o własną pracę, wnioski i możliwości.

Istotą szkolenia jest wykorzystanie wszelkich posiadanych zasobów wiedzy i umiejętności oraz właściwe zmotywowanie i wspieranie w usprawnianiu życia (lub jego wybranej sfery). Coaching polega na indywidualnej pracy z coachem, dzięki czemu można pełniej wykorzystać potencjał osoby trenowanej.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość oraz przyszłość. Żaden człowiek nie ma bowiem wpływu na przeszłość, więc nie może być ona obiektem pracy. Coaching pomaga przekraczać wszelkie psychiczne bariery, zwiększać poczucie własnej wartości, poszerzać strefę komfortu, lepiej poznawać samego siebie, znajdować równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Cechy charakterystyczne coachingu

  • pobudza do myślenia i pracy nad swoimi celami;
  • jest całkowicie dobrowolny;
  • wspiera procesy uczenia i wzmacnia efekty przyswajania wiedzy;
  • jest prowadzony w atmosferze akceptacji i poszanowania godności wszystkich uczestników;
  • uczy świadomego podejmowania decyzji i wprowadzania zmian;
  • skupia się na osiąganiu celów.

Coaching - krytyka

Krytycy postrzegają coaching jako proces podobny do psychoterapii, ale pozbawiony ograniczeń, nadzoru czy zasad etycznych. Nie ma regulacji prawnych ani żadnych oficjalnych wymagań dla coachów. Można powiedzieć, że coachem może zostać każdy – niezależnie od posiadanych kwalifikacji czy formalnego wykształcenia (np. w dziedzinie psychoterapii). Powyższe fakty sprawiają, że brakuje w pełni wiarygodnej metody weryfikacji jakości i skuteczności oferowanych przez coachów usług. Sytuacja taka może okazać się niebezpieczna dla potencjalnych klientów.

Wraz ze wzrostem popularności coachingu, wiele szkół wyższych i uniwersytetów zaczęło oferować programy szkoleniowe z tej dziedziny. Niektóre kursy pozwalają uzyskać certyfikat trenera zaledwie po kilku dniach szkolenia. Trudno uznać takie przygotowanie za wystarczającą podstawę do bezpiecznej pracy z osobami wymagającymi pomocy coachingu. Tym bardziej jeśli porównamy je do jednolitych studiów na wydziale psychologii.


Autor: Wojciech Zieliński

Wojciech ZielińskiSpędzam sporo czasu na czytaniu o filozofii i psychologii, choć w rzeczywistości po prostu szukam pretekstu, żeby uniknąć zmywania kubków po kawie.

Zawsze chciałem pisać o rzeczach poruszających mnie osobiście. Największą frajdę mam wtedy, gdy mogę zgłębić jakiś fascynujący temat. Zwłaszcza że trzeba się nieźle napracować, by dojść do czegoś sensownego. A kiedy już dochodzę (tylko bez skojarzeń), chętnie dzielę się tym w Internecie. Z nadzieją, że komuś moje słowa pomogą...

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: coaching, coaching definicja, coaching znaczenie, pojęcie coaching, coaching pytania, coaching życia, coaching życiowy, co to jest coaching, czym jest coaching, na czym polega coaching.