Osho - kontrowersyjny mistrz duchowy

Osho

Kim był Osho Rajneesh? | Fot. Materiały prasowe

Osho Rajneesh (Rajneesh Chandra Mohan Jain), znany również jako Bhagwan Shree Rajneesh (czyt.: bhagłan śri radźniś) - ur. 11 grudnia 1931 w Kuchwadzie, stan Madhya Pradesh w Indiach, zm. 19 stycznia 1990 w Punie.

Był hinduskim nauczycielem duchowym. Żył w Indiach oraz przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych. Swoją osobą zainspirował powstanie tzw. ruchu Osho, który nadal ma wielu wyznawców i zwolenników na całym świecie.

Osho był przeciwnikiem jakiegokolwiek systemu zorganizowanej religii. Cenił natomiast i zalecał osobistą religijność, a nie bycie nominalnym wyznawcą religii - wyraźnie te rzeczy rozgraniczał. Podkreślał wartość autentycznego, osobistego doświadczenia mistycznego.

Najważniejsze nauki Osho

Osho przekazywał swoje nauki w formie wykładów. Nie prowadził ich jednak w akademickim stylu. Zawierały dużo retoryki (jakby nie było urzekającej) przeplatanej żartami i anegdotami. Ich przekaz nie był stały, lecz zmieniał się w czasie. Osho rozkoszował się paradoksami i sprzecznościami, przez co jego prace trudno podsumować i streścić w jednoznaczny sposób. Uwielbiał angażować się w zachowania pozornie sprzeczne z tradycyjnym wizerunkiem oświeconej osoby. Jego wykłady były znane z poczucia humoru i żartobliwego traktowania poruszanego tematu. To zachowanie - kapryśne i trudne do zaakceptowania - tłumaczono jako "technikę przekształcenia", przesuwania ludzi "poza umysł".

Osho rozprawiał na temat wielkich tradycji duchowych (w tym dżinizmu, hinduizmu, chasydyzmu, tantry, taoizmu, chrześcijaństwa i buddyzmu), o różnych wschodnich i zachodnich mistykach oraz świętych pismach, takich jak Upaniszady. Lewis F. Carter (socjolog) upatrywał korzeni idei Osho w hinduskiej filozofii zwanej Adwajta, według której ludzkie doświadczenie oddzielenia, dualizm i czasowość są postrzegane jako taniec (lub zabawa) kosmicznej świadomości. Według tej koncepcji wszystko jest święte, ma wartość absolutną i jest celem samym w sobie. Tymczasem Jiddu Krishnamurti nie pochwalał nauk Osho, choć istnieją wyraźne podobieństwa między ich przekazami.

Osho czerpał także z wielu Zachodnich idei. Jego pogląd na temat jedności przeciwieństw przypomina nauki Heraklita, a jego opis człowieka jako maszyny skazanej na bezradne odgrywanie narzuconych przez nieświadomość nerwicowych wzorców, ma wiele wspólnego z Freudem i Gurdżijewem. Wizja "nowego człowieka" przekraczającego ograniczenia konwencji, propagowana przez Osho, przypomina poglądy Nietzschego (poza dobrem i złem). Poglądy Osho na temat wyzwolenia seksualnego można porównać do DH Lawrence'a, a jego "dynamiczne" medytacje czynią go dłużnikiem Wilhelma Reicha.

Bycie mistrzem

Jednym z kluczowych składników nauk Osho była jego obecność jako mistrza. "Mistrz dzieli się z tobą swoją obecnością, a nie filozofią... On nigdy nic nie robi dla ucznia". Osho proponował wtajemniczenie, które przybierało następującą formę: "Jeśli twoja istota może komunikować się ze mną, to staje się komunią... To najwyższa forma komunikacji, jaka jest możliwa: przekaz bez słów. Nasze istoty łączą się ze sobą. To jest możliwe tylko wtedy, gdy staniesz się uczniem". Jako samo-parodiujący się guru, Rajneesh niszczył własny autorytet, deklarując swoje nauczanie jako zwyczajną grę lub żart. Podkreślał, że wszystko może stać się okazją do medytacji.

Medytacja

Osho przedstawiał medytację nie tylko jako praktykę, ale jako stan świadomości, który powinien być utrzymywany w każdym momencie. Uznawał ją za całkowitą świadomość przebudzenia z iluzji mechanicznych reakcji, uwarunkowanych przekonaniami i oczekiwaniami. Używał zachodniej psychoterapii we wstępnych etapach medytacji, by budzić świadomość mentalnych i emocjonalnych wzorców.

Osho zaproponował w sumie ponad 112 technik medytacyjnych. Jego techniki "aktywnej medytacji" charakteryzują się aktywnością fizyczną prowadzącą do milczenia. Najbardziej znana z nich to Dynamiczna Medytacja. Wykonywana z zamkniętymi (lub zawiązanymi) oczami, składa się z pięciu etapów (cztery z nich są wykonywane przy akompaniamencie muzyki).

 1. Medytujący oddycha szybko przez nos przez 10 minut.
 2. Następne 10 minut poświęca na oczyszczenie: "Pozwól dziać się wszystkiemu, co ma się dziać - śmiej się, krzycz, wrzeszcz, skacz, trzęś swoim ciałem - cokolwiek czujesz, że chcesz zrobić, zrób to".
 3. Przez kolejne 10 minut medytujący powinien skakać w górę i w dół z podniesionymi rękami, krzycząc "hoo" przy każdym lądowaniu.
 4. W czwartym etapie (milczącym), medytujący przestaje się ruszać i pozostaje w bezruchu przez 15 minut, obserwując wszystko, co się dzieje.
 5. Ostatni etap medytacji składa się z piętnastu minut tańca i świętowania.

Osho opracował jeszcze inne techniki aktywnej medytacji (np. Drżąca Medytacja Kundalini i Bucząca Medytacja Nadabrahma). Są one mniej widowiskowe, choć obejmują również aktywność fizyczną. Niektóre terapie medytacyjne Osho wymagają do przeprowadzenia nawet kilku dni na jedną sesję. "Mistyczna Róża" składa się z trzech godzin śmiania się codziennie przez tydzień, trzech godzin każdego dnia płakania w drugim tygodniu i trzech godzin cichej medytacji w trzecim tygodniu. Takie techniki pozwalają dokonać "skoku w świadomość".

Osho wierzył, że tego typu oczyszczające techniki są konieczne, ponieważ dla współczesnych ludzi zwyczajne siedzenie i wejście w medytację wydaje się zbyt trudne. Kiedy któraś z tych metod dostarczy uczniowi wgląd w medytację, będzie mógł korzystać z innych metod bez trudności.

Ego i umysł

Według Osho, każdy człowiek jest Buddą posiadającym możliwość osiągnięcia oświecenia; jest zdolny do bezwarunkowej miłości i komunikacji z życiem (a nie tylko reagowania na bodźce). Niestety ego zazwyczaj zapobiega temu, nakłaniając człowieka do utożsamiania się z uwarunkowaniami społecznymi i tworzenia fałszywych potrzeb oraz konfliktów. Ego tworzy iluzoryczne poczucie tożsamości, które jest przeszkodą w realizacji marzeń. Uwolniona od wpływu ego, ludzka istota może kwitnąć niczym pączek róży, przenosząc się z peryferii świadomości do samego jej centrum.

Osho postrzegał umysł, jako mechanizm przetrwania; urządzenie powielające strategiczne zachowania, które okazały się skuteczne w przeszłości. Odwoływanie się umysłu do przeszłości, pozbawia ludzi zdolności do prawdziwego życia w teraźniejszości; powoduje, że tłumią prawdziwe emocje i zamykają się na radosne doświadczenia pojawiające się w sposób naturalny, gdy tylko zacznie się żyć chwilą obecną. "Umysł nie ma wrodzonej skłonności do radości... on tylko myśli o radości". W rezultacie ludzie zatruwają się nerwicami, zazdrością i niepewnością. Osho twierdził, że psychologiczne represje (często wspierane przez przywódców religijnych) sprawiają, iż tłumione uczucia ponownie manifestują się w innym przebraniu, tak jak seksualna represja wywołuje w społeczeństwach obsesję na punkcie seksu. Zamiast tłumić, ludzie powinni zaufać sobie i akceptować siebie bezwarunkowo. Zasada ta nie powinna być rozumiana jedynie intelektualnie, ponieważ umysł może ją przyswoić tylko jako jeszcze jedną informację. Potrzebna jest tutaj również medytacja.

Sannjasa i "nowy człowiek"

Rajneesh używał pojęcia neo-sannjasa, jako określenie nowej formy duchowej uczniów. Uważał, że tradycyjni hinduscy sannjasa przekształcili się w system społecznego wyrzeczenia i naśladownictwa. Osho podkreślał wewnętrzną wolność i odpowiedzialność wobec siebie, wymagającą nie tylko powierzchownej zmiany zachowania, ale głębszej, wewnętrznej przemiany. Pragnienia miały być, według niego, przyjęte i przekroczone, a nie po prostu odrzucane.

Osho obrał sobie za cel stworzenie "nowego człowieka", łączącego w sobie duchowość Buddy Gautamy z radością życia reprezentowaną przez "Greka Zorbę" Nikosa Kazantzakisa. "Nowy człowiek powinien być tak dokładny i obiektywny, jak naukowiec; tak wrażliwy, jak gorące serce poety i tak głęboko zakorzeniony w swojej istocie, jak mistyk". Określenie "nowy człowiek" stosuje się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Ich role widział Osho jako wzajemnie się uzupełniające. Co ciekawe większość pozycji kierowniczych ruchu Osho zajmowały właśnie kobiety. Ten nowy człowiek - "Budda Zorba" - powinien obejmować zrozumieniem zarówno naukę, jak i duchowość. Osho wierzył, że ludzkość jest zagrożona wyginięciem ze względu na przeludnienie, nadciągający holokaust nuklearny i choroby (takie jak AIDS). Według niego wiele bolączek społecznych mogłoby być usuniętych za pomocą metod naukowych. Nowy człowiek nie będzie już uwięziony w instytucjach, takich jak rodzina, małżeństwo, ideologie polityczne czy religia. W związku z tymi przekonaniami, Osho przypomina nieco innych guru kontrkultury i (być może) niektórych myślicieli postmodernistycznych i destruktywistów.

10 przykazań Osho

Kiedyś Osho został zapytany o jego własne "dziesięć przykazań". Osho zauważył, że to trudna sprawa, ponieważ był przeciwny wszelkiego rodzaju przykazaniom. Niemniej "tylko dla zabawy" wymienił następujące:

1. Słuchaj samego siebie, przyjmuj wskazówki z własnego wnętrza, a nie bądź sługą tego, co jest na zewnątrz.

2. Nie ma Boga innego niż samo życie.

3. Prawda jest w tobie, nie szukaj jej gdzie indziej.

4. Miłość jest modlitwą.

5. Pustka jest drzwiami do prawdy. Sama nicość jest środkiem, celem i osiągnięciem.

6. Życie toczy się tu i teraz.

7. Żyj w pełni obudzony.

8. Nie płyń - po prostu unoś się wraz z prądem.

9. Umieraj w każdej chwili, dzięki czemu będziesz mógł być nowy w każdej chwili.

10. Nie szukaj. To, co jest - jest. Zatrzymaj się i patrz.

Czytaj więcej: Osho - piorunujące cytaty

Krytyka i kontrowersje wokół Osho

Osho często budził kontrowersje. Wręcz cieszył się, ilekroć tak było. Określał siebie mianem "guru ludzi bogatych". Twierdził przy tym, że ubóstwo materialne nie ma wartości w wymiarze duchowym. Według Osho, o wiele lepiej medytuje się, podróżując luksusowym samochodem, niż jadąc na grzbiecie osła.

Devageet (dentysta Osho) utrzymuje, że w trakcie trwania leczenia stomatologicznego, Osho podyktował pod wpływem gazu rozweselającego trzy książki: Glimpses of a Golden Childhood, Notes of a Madman oraz Books I Have Loved. Doprowadziło to do oskarżeń, że jest uzależniony od środków odurzających. W 1985 roku była sekretarka Osho o imieniu Sheela twierdziła (w amerykańskim programie "60 Minutes"), że Osho zażywał codziennie 60 mg Valium. Osho zapytany o te dwa doniesienia przez dziennikarzy, kategorycznie zaprzeczył, określając je jako wierutne bzdury.

Osho oskarżano o założenie destrukcyjnej psycho-sekty, w której manipuluje się jej członkami i pierze im mózgi. Akurat ten ostatni zarzut był potwierdzany bez żenady przez samych uczniów, który mówili, że Osho "pierze ich umysły ze wszystkich brudów".

Życiorys Osho

Wczesne lata (1931-1950)

Osho urodził się jako Chandra Mohan Jain (najstarsze z jedenastu dzieci handlarza suknem i ubraniami). Rodzice oddali go na wychowanie do dziadków ze strony matki, by ci nie czuli się samotni. Tam Osho przeżył szczęśliwe dzieciństwo - był rozpieszczany przez dziadków i darzony bezgraniczną miłością.

Osho stwierdził kiedyś, że okres dzieciństwa miał decydujący wpływ na jego dorastanie, gdyż dysponował absolutną wolnością. Nie nakładano na niego żadnych zakazów, również w sprawach edukacji czy wychowania mógł czuć się całkowicie swobodnie. Dziadek nazywał go radżą (królem) i zwykł doń mawiać: "Wiem, że postępujesz słusznie. Wszyscy mogą ci mówić, że robisz źle, ale nikt nie zna twojej sytuacji. A w swojej sytuacji możesz decydować tylko ty. Rób to, co czujesz, że jest słuszne. Ja będę cię wspierał. Tak samo kocham cię, jak i szanuję".

W wieku siedmiu lat (po śmierci dziadka) Osho wrócił do rodziców. Wspomina, że drugi dziadek (ze strony ojca) darzył go podobnym szacunkiem. Jako dorastający młodzieniec Osho oparł się presji rodziców nakłaniających go do zawarcia małżeństwa. Już wtedy dał się poznać jako genialny mówca. Był buntowniczym, ale bardzo zdolnym uczniem i studentem. Zwyciężył w ogólno-indyjskich mistrzostwach oratorskich.

Uniwersytet i publiczne przemawianie (lata 1951-1973)

W 1951 roku, w wieku 19 lat, Osho rozpoczął studia na Hitkarini College w Dżabalpur. Po konflikcie ze swoim wykładowcą został poproszony o odejście, więc przeniósł się do DN Jain College w Dżabalpur. Tutaj nie był zobowiązany do uczęszczania na zajęcia (z wyjątkiem egzaminów). Czas wolny poświęcał na pracę jako asystent redaktora w lokalnej gazecie. Zaczął przemawiać publicznie na dorocznym ogólno-indyjskim zjeździe międzywyznaniowym (Sarwa Dharma Sammelan) w Dżabalpur, organizowanym przez dżinistów. Brał udział w tych zjazdach do 1968 roku. 21 marca 1953 roku, czyli w wieku 21 lat, jak twierdzi, osiągnął stan oświecenia podczas mistycznego doświadczenia, którego doznał, siedząc pod drzewem w Ogrodzie Bhanvartal w Dżabalpur. O tym wydarzeniu zaczął publicznie mówić dopiero wiele lat później:

Gdy wszedłem do ogrodu, wszystko stało się świetliste, całe miejsce było tym przepełnione - błogosławieństwem, najwyższym błogostanem. Po raz pierwszy byłem w stanie zobaczyć drzewa, ich zieleń, ich życie, samą istotę krążących w nich soków. Cały ogród pogrążony był we śnie, drzewa spały. Ale widziałem, że cały ogród żyje, nawet źdźbła trawy były niebywale przepiękne. Rozejrzałem się. Jedno z drzew było szczególnie świetliste - drzewo zwane maulshree. Było pociągające, dosłownie przyciągnęło mnie do siebie. Nie ja je wybrałem, wybrał je sam Bóg. Podszedłem i usiadłem pod tym drzewem. Gdy tylko usiadłem, wszystko zaczęło się uspokajać. Cały wszechświat stał się błogostanem.

Po ukończeniu filozofii na DN Jain College w 1955 roku wstąpił na Uniwersytet Sagar, gdzie w 1957 roku uzyskał tytuł magistra filozofii (z wyróżnieniem). Udało mu się zdobyć posadę nauczyciela w Raipur Sanskrit College. Jednak rektor poprosił go, żeby się przeniósł, ponieważ uważał go za zagrożenie dla moralności i wiary swoich uczniów. Od 1958 roku Osho wykładał filozofię Na Uniwersytecie Dżabalpur, gdzie został awansowany na profesora zwyczajnego w 1960 roku. Był popularnym wykładowcą, uważanym przez kolegów za wyjątkowo inteligentnego człowieka, który przezwyciężył braki w edukacji spowodowane pochodzeniem z małego miasteczka.

Pracując na uniwersytecie, jednocześnie podróżował po Indiach pod przydomkiem Aćarja Rajneesh (Aćarja oznacza nauczyciela lub profesora; Rajneesh był przezwiskiem jakie nabył w dzieciństwie). Prezentował wykłady krytykujące socjalizm i Gandhiego. Twierdził wówczas, że socjalizm przyciąga tylko ubóstwo i przedstawiał Gandhiego jako reakcyjnego masochistę, który czci biedę. Indie potrzebowały, według Osho, kapitalizmu, nauki, technologii oraz kontroli urodzeń. Krytykował więc ortodoksyjne indyjskie religie, jako martwe, wypełnione pustym rytuałem i uciskaniem swoich wyznawców z obawy przed potępieniem. Takie wypowiedzi sprawiły, że Osho był uważany za osobę kontrowersyjną, lecz - mimo to - zyskał lojalnych słuchaczy, wśród których nie brakowało bogatych kupców i przedsiębiorców. Szukali oni indywidualnych konsultacji z Osho na temat rozwoju duchowego i praktyki codziennego życia w zamian za darowizny (powszechna praktyka w Indiach). Popularność Osho szybko rosła. W 1962 roku zaczął prowadzić obozy medytacyjne. Wokół jego nauczania powstawały pierwsze ośrodki medytacyjne (Jivan Jagruti Kendra), później znane jako Ruch Przebudzonego Życia (Jivan Jagruti Andolan). Po kontrowersyjnej trasie w 1966 roku, podczas której wygłaszał swoje mowy, zrezygnował ze stanowiska nauczyciela na prośbę uczelni.

Kiedy Osho został zaproszony (mimo obaw niektórych hinduskich przywódców), by przemawiać na II Światowej Konferencji Hinduskiej w 1969 roku, ponownie wykorzystał okazję, żeby wzbudzić kontrowersje. Stwierdził bowiem, że "każda religia, która uważa życie za pozbawione sensu i pełne nędzy oraz uczy nienawiści do życia, nie jest prawdziwą religią. Religia jest sztuką, która pokazuje, jak cieszyć się życiem". Osho charakteryzuje kapłanów jako osoby motywowane własnym interesem, prowokując przedstawiciela dystryktu Puri do bezskutecznej próby przerwania wykładu.

26 września 1970 r. Osho rozpoczął inicjowanie swoich uczniów (neo-sannjasinów), co łączyło się z otrzymaniem nowego imienia, noszeniem mali ze zdjęciem Osho oraz tradycyjnej (czerwonej lub pomarańczowej) szaty hinduskich mnichów i ascetów. Oczywiście Osho żadnej ascezy nie zalecał. Noszenie szat i mali obowiązywało do 1985 r.

Aszram w Punie (lata 1974-1981)

Wilgotna pogoda Bombaju szkodziła zdrowiu Osho. Zachorował na cukrzycę, astmę i wiele alergii. W 1974 roku (w 21. rocznicę doświadczenia w Dżabalpur) przeniósł się do Koregaon Park w Punie, gdzie nauczał w latach 1974-1981. Dwa sąsiednie domy i ziemia o powierzchni ok. 2,4 ha zostało przekształcone w Międzynarodowy Ośrodek Medytacji Osho. To ułatwiło nagrywanie wideo-wykładów i drukowanie dyskursów Osho oraz ich dystrybucję na całym świecie. Liczba zachodnich turystów sukcesywnie wzrastała. Aszram wkrótce wzbogacił się w centrum artystyczno-rzemieślnicze, które produkowało ubrania, biżuterię, ceramikę i organiczne kosmetyki, a także gościło teatralne czy muzyczne zespoły. W 1975 roku, po przybyciu terapeutów z Ruchu Ludzkiego Potencjału, aszram zaczął uzupełniać swoje medytacje elementami terapii grupowej (co stało się głównym źródłem dochodu aszramu).

Aszram w Punie był miejscem naładowanym intensywną, karnawałową atmosferą. Dzień rozpoczynał się o 6:00 rano dynamiczną medytacją. O 8:00 Osho wygłaszał 60-90 minutowy wykład w tzw. Sali Buddy, komentując pisma religijne lub odpowiadając na pytania zadawane przez gości i uczniów. W ciągu dnia poświęcano czas medytacji oraz terapiom. Wieczorami Osho rozmawiał z poszczególnymi uczniami i gośćmi, a także dokonywał inicjacji uczniów.

Pobyt w USA (lata 1981-1985)

Wiosną 1981 roku (po prawie 15 latach codziennego wygłaszania wykładów) Osho rozpoczął, trwający 3,5 roku, okres milczenia. Odbywały się tylko satsangi - wspólne siedzenie w ciszy, czasami połączone z odczytami jego wykładów lub muzyką.

W połowie 1981 roku Osho wyjechał do USA w celu znalezienia lepszej opieki medycznej. Cierpiał na astmę, cukrzycę oraz przewlekłe bóle pleców. Po krótkim okresie spędzonym w Montclair w stanie New Jersey, jego uczniowie kupili (za sumę prawie 6 mln dolarów) ranczo o powierzchni 25000 ha, położone w Wasco County w stanie Oregon. Zostało tam założone miasto o nazwie Rajneeshpuram, natomiast Osho, jako gość komuny, zamieszkał tam. Na początku jego kwaterę stanowiła zwyczajna przyczepa, ale później przeniósł się do domu z krytym basenem.

Mieszkając w Rajneeshpuram, Osho zyskał sławę właściciela kolekcji drogich Rolexów oraz sporej liczby Rolls-Royce'ów (nie był ich formalnym właścicielem; oficjalnie należały do jego uczniów). Jego majątek budził zazdrość i zgorszenie wśród okolicznych mieszkańców.

Osho zakończył okres swojego milczenia w październiku 1984 roku, a w lipcu 1985 wrócił do wygłaszania publicznych przemówień. Uczynił to wbrew życzeniu Ma Anand Sheeli, jego sekretarki zarządzającej komuną w jego imieniu podczas okresu milczenia.

Narastające konflikty z okolicznymi mieszkańcami (którzy grozili nawet zabiciem Osho) i władzami stanu Oregon oraz kryminalne działania zarządu komuny (z Sheelą na czele) doprowadziły do sytuacji, w której dalsze istnienie komuny stanęło pod znakiem zapytania. We wrześniu 1985 zarząd komuny uciekł do Europy (przelewając na swoje szwajcarskie konta duże kwoty pieniędzy), a Osho na konferencji prasowej wezwał władze do podjęcia śledztwa (które ostatecznie doprowadziło do aresztowania i skazania Sheeli i jej wspólników). Pomimo iż sam Osho nie był zamieszany w przestępstwa swoich zwolenników, jego reputacja bardzo ucierpiała.

W październiku 1985 roku został aresztowany (bez oficjalnego nakazu aresztowania) w Karolinie Północnej. Postawiono mu 34 zarzuty, dotyczące między innymi gróźb karalnych i naruszenia prawa emigracyjnego. Za namową prawników, Osho zgodził się na wyrok w zawieszeniu, którego warunkiem było opuszczenie Stanów Zjednoczonych.

Powrót do Puny (lata 1986-1990)

Po wyjeździe z USA Osho zaczął podróżować po świecie, przemawiając m.in. w Nepalu, Szwecji, Urugwaju czy Grecji. Niestety stan jego zdrowia stale się pogarszał. Poza tym, pod wpływem amerykańskich nacisków, odmówiono mu wiz wjazdowych so ponad dwudziestu krajów, m.in. do Włoszech, gdzie protest przeciw temu podpisało wielu artystów z Federico Fellinim na czele. W lipcu 1986 powrócił do Indii, a w styczniu 1987 do swojego starego aszramu w Punie.

Od kwietnia 1988 roku w swoich wykładach koncentrował się tylko i wyłącznie na zen, a pod koniec grudnia tego roku oznajmił: "Nie chcę, by dłużej nazywano mnie Bhagawanem. Dosyć! Koniec tego dowcipu!" Po paru tygodniach przystał na propozycję jednego z uczniów i przyjął imię Osho, przewijające się często w opowieściach zen, które w ostatnich wykładach omawiał.

Śmierć Osho

Osho zmarł o godzinie 17:00 dnia 19 stycznia 1990 roku, w wieku 58 lat. Jako oficjalną przyczynę podano niewydolność serca. Prochy złożono w jego sypialni, w jednym z głównych budynków (Lao-Tsu House) aszramu w Punie. Epitafium Osho brzmi:

OSHO. Nigdy się nie narodził, nigdy nie umarł. Tylko odwiedził planetę Ziemia między 11 grudnia 1931 a 19 stycznia 1990.

Książki Osho

 • A trawa sama rośnie
 • Apteka dla duszy
 • Autobiografia
 • Bliskość. Zaufaj sobie i innym (Agencja Wydawnicza Nowy Horyzont 2006; nowe wydanie Garmond, 2009)
 • Budda drzemie w Zorbie
 • Buntowniczość: najważniejsza cecha (Wydawnictwo Nowy Horyzont, 2011)
 • Dojrzałość. Odpowiedzialność bycia sobą (Agencja Wydawnicza Nowy Horyzont, 2006; nowe wydanie Garmond, 2009)
 • Doświadczenie tantry (Wydawnictwo Nowy Horyzont) - książka z płytą DVD
 • Empatia. Najpiękniejszy rozkwit miłości (nowe wydanie Wydawnictwo Nowy Horyzont)
 • Hsin Hsin Ming (Wydawnictwo KOS 2010)
 • Inteligencja. Twórcza odpowiedź na nasze czasy (nowe wydanie Wydawnictwo Nowy Horyzont)
 • Intuicja. Wiedza wykraczająca ponad logikę (Agencja Wydawnicza Nowy Horyzont 2007; nowe wydanie Garmond, 2009)
 • Karty przemiany według OSHO
 • Kreatywność. Uwolnij swą wewnętrzną moc
 • Księga ego. Wolność od iluzji
 • Księga dzieci. Nie bój się być sobą
 • Księga kobiet: Duchowa księga kobiecości (Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co, 2008)
 • Księga mądrości. Siedem punktów treningu umysłu (Wydawnictwo KOS, 2010)
 • Księga mężczyzn (Wydawnictwo Jacek Santorski, 2009)
 • Mapy Świadomości
 • Mądrość Piasków
 • Medytacja - sztuka ekstazy
 • Medytacja. Podstawy praktyki
 • Miłość, wolność, samotność
 • Naucz się być sobą (Wydawnictwo Nowy Horyzont, 2012)
 • Nirwana
 • Odwaga. Radość niebezpiecznego życia
 • Osho. Zen. Tarot.
 • Podróż w nieznane. O życiu i umieraniu (Garmond, 2009)
 • Ponad Marsem i Wenus. O różnicach między kobietą i mężczyzną (Wydawnictwo Nowy Horyzont, 2011)
 • Psychologia Ezoteryki
 • Radość. Poczucie szczęścia, które masz w sobie (nowe wydanie Wydawnictwo Nowy Horyzont)
 • Seks się liczy
 • Siedem ciał człowieka - czyli rzecz o naturze snów
 • Spotkania z wyjątkowymi ludźmi (Wydawnictwo Nowy Horyzont, 2009) - książka z płytą DVD
 • Świadomość
 • Świadomość. Klucz do życia w równowadze
 • Tantra, najwyższe zrozumienie
 • Techniki medytacji - praktyczny poradnik
 • Transformacja przez tantrę (Wydawnictwo Nowy Horyzont) - książka z płytą DVD
 • Trzecie oko - brama postrzegania pozazmysłowego
 • Ukryte Tajemnice
 • Wejdź głębiej, bądź naturalny, sięgnij wyżej. Seks, wina i transcendencja (Wydawnictwo Nowy Horyzont, 2011)
 • Wielka Księga Sekretów - 112 medytacji pozwalających odkryć Twoją tajemnicę (Wydawnictwo Czarna Owca, 2011)
 • Wielkie wyzwanie
 • Wolność. Odwaga bycia sobą (nowe wydanie Wydawnictwo Nowy Horyzont)
 • Wychować nowe dziecko. Wolność, szacunek i rozwijanie inteligencji (Wydawnictwo Nowy Horyzont, 2011)
 • Zaratustra. Bóg, który tańczyć potrafi
 • Zdrowie emocjonalne

Literatura w języku angielskim

 • Sue Appleton, Bhagwan Shree Rajneesh: The Most Dangerous Man Since Jesus Christ (Rebel Publishing House) 1987;
 • Harry Aveling (ed.), Osho Rajneesh and His Disciples: Some Western Perceptions;
 • Ma Satya Bharti, Death Comes Dancing: Celebrating Life With Bhagwan Shree Rajneesh;
 • Satya Bharti Franklin, The Promise of Paradise: A Woman's Intimate Story of the Perils of Life With Rajneesh;
 • Lewis F. Carter, Charisma and Control in Rajneeshpuram: A Community without Shared Values;
 • Frances FitzGerald, Cities on a Hill: A Journey Through Contemporary American Cultures;
 • Juliet Forman, Bhagwan: One Man Against the Whole Ugly Past of Humanity (Rebel Publishing House) 2002;
 • Judith M. Fox, Osho Rajneesh. Studies in Contemporary Religion Series, No. 4;
 • Tim Guest, My Life in Orange: Growing up with the Guru (Harvest Books) 2005;
 • Bernard Gunther, Swami Deva Amit Prem, Dying for Enlightenment: Living with Bhagwan Shree Rajneesh;
 • Rosemary Hamilton, Rosemary Lansdowne, Hell-bent for Enlightenment: Unmasking Sex, Power, and Death With a Notorious Master (White Cloud Press) 1998;
 • Win McCormack, Oregon Magazine: The Rajneesh Files 1981-86 (New Oregon Publishers, Inc.) 1985;
 • George Meredith, Bhagwan: The Most Godless Yet the Most Godly Man (Rebel Publishing House) 1988;
 • Hugh Milne, Bhagwan: The God that Failed;
 • Bob Mullan, Life as Laughter: Following Bhagwan Shree Rajneesh;
 • Donna Quick, A Place Called Antelope: The Rajneesh Story (August Press) 1995;
 • Ma Prem Shunyo, My Diamond Days with Osho: The New Diamond Sutra (Full Circle Publishing Ltd) 2000;

Filmy z Osho

 • 1978: The first documentary on Rajneesh, Bhagwan, The Movie - was made in 1978 by American filmmaker Robert Hillman.
 • 1981: The BBC broadcast a documentary, The God that Fled, by British American journalist Christopher Hitchens.
 • 1983: Captive Minds: Hypnosis and Beyond from the National Film Board of Canada. The film illustrates techniques used by organizations to change a person's belief system; Rajneesh, the United States Marine Corps, the Benedictines, medical doctors (including psychiatrists), animator Dick Sutcliffe, the Moonies and Adolf Hitler are examined.
 • 1987: Fear is the Master - a documentary from Jeremiah Films with rare footage shot in Rajneeshpuram
 • 1989: Rajneesh: Spiritual Terrorist, another documentary by Australian filmmaker Cynthia Connop for ABC TV's Learning Channel.
 • 2010: Guru - Bhagwan, His Secretary & His Bodyguard, a Swiss documentary.
Osho

Kategorie: Nauczyciele duchowi


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: osho, osho rajneesh, osho pdf, osho online, osho krytyka, osho książki, osho chomikuj.