Wu wei - co to znaczy?

Wu wei

Wu-wei, czyli bezdążenie | Fot. Pixabay

Wu wei (chiń. trad. 無為, upr. 无为, pinyin: wú wéi; kor. muwi, jap. mui, wiet. vô vi, tyb. bja.bral) to jedna z podstawowych zasad taoizmu. Według niej, należy pozwolić wszystkim rzeczom istnieć zgodnie z ich naturą, a zdarzeniom - biec zgodnie z ich naturalnym torem.

Wu może być tłumaczone jako "nie mają" lub "bez". Wei może być tłumaczone jako "robić", "działać" lub "wysiłek". Dosłowne znaczenie wu wei brzmi więc "bez działania", "bez wysiłku" lub "bez kontroli".

Często w rozważaniach na temat taoizmu pojawia się paradoks wei wu wei: "działanie bez działania" lub "działać bez wysiłku". Praktyka wu wei i skuteczność wei wu wei są podstawowymi założeniami chińskiej filozofii, bardzo podkreślanymi szczególnie przez szkoły taoistyczne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że człowiek nie może aktywnie podążać ścieżką wu wei. Wu wei jest rezultatem praktyki duchowej i przychodzi naturalnie. W tej kwestii najlepszym przewodnikiem jest tao.

W księdze Daodejing Laozi wyjaśnia, że istoty (lub zjawiska), które w pełni pozostają w harmonii z tao, zachowują się w sposób całkowicie naturalny, bez działania na siłę czy nadmiernego kombinowania.

Celem praktyki duchowej człowieka, według Laozi, jest życie w zgodzie z własną naturą. Chodzi o to, by postępować całkowicie naturalnie. Tak samo, jak robią to planety krążące wokół Słońca. Działają bez jakiejkolwiek kontroli i bez angażowania się w wysiłek, poruszają się po swoich orbitach całkowicie spontanicznie.

Filozofia wu wei

W odniesieniu do życia jednostki, koncepcja wu wei przeciwstawia się formalizmowi odnoszącemu się do moralności oraz wszelkim zaleceniom (przykazaniom), które są sztuczne i maskują prawdziwe uczucia. Człowiek nie powinien być dobry dlatego, że ktoś mu tak każe. To powinno być dla niego całkowicie naturalne zachowanie. W dodatku nie powinno wymagać od niego żadnego wysiłku.

Zasada wu wei to naturalny stan, który charakteryzuje się czynieniem dobra bez wysiłku czy świadomego starania się. W taoizmie jest to nazywane cnotą lub mocą (chiń. de).

Oczywiście wu wei można stosować w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Dla przykładu, w ujęciu politycznym zasada wu wei głosi, że najlepszy władca to taki, który powstrzymuje się od ingerencji w sprawy obywateli.

Niedziałanie to również jeden z podstawowych terminów buddyzmu chan, a tym samym zen, sŏn, thiền.

W tekstach taoistycznych wu wei jest często ilustrowane przez wodę i jej zachowanie w naturze. Woda może przyjąć dowolną postać lub kształt. Uzależnione jest to od miejsca, w którym się znajduje.

Istnieje jeszcze jedna interpretacja wu wei: "Działanie, które nie pociąga za sobą walki lub nadmiernego wysiłku". W tym przypadku, wu oznacza "nie", a wei oznacza "wysiłek". Pojęcie "działanie bez wysiłku" jest częścią taoistycznych sztuk walki, takich jak Tai Chi Chuan, Baguazhang i Xing Yi. Wynika stąd, że wu wei jest zgodne z taoistycznym dążeniem do życia i działania w zgodzie z naturą.

Wu wei w Daodejing

Kilka rozdziałów najważniejszego taoistycznego tekstu, Daodejing, nawiązuje do zasady działania bez wysiłku lub bezdążenia jako kluczowego aspektu sukcesu mędrca. Filozofia taoistyczna uznaje, że wszechświat działa harmonijnie, zgodnie z własnymi zasadami. Jeśli człowiek postępuje niezgodnie z owymi naturalnymi prawami, zakłóca istniejącą harmonię.

To nie znaczy, że nikt nie powinien działać według własnej woli i dążyć do własnych celów. Chodzi o to, by postępować w zgodzie z naturalnymi procesami istniejącymi we wszechświecie. Sposób działania jest kluczem do sukcesu.

Idea ta została doskonale zobrazowana w drugim rozdziale Tao Te Ching:

Mędrzec [...] nie robi nic, kieruje swoimi sprawami nie podejmując działań,
swoje nauki przekazuje bez użycia słów.

Kontrowersje wokół wu wei

Niektórzy postrzegają wu wei jako bezczynność, a nawet pospolite lenistwo. Jest to jednak całkowicie błędna interpretacja. W rzeczywistości bowiem, mało kto jest tak zajętym człowiekiem jak mędrzec, który wykorzystuje każdy moment swojego życia do maksimum.

W zasadzie wu wei chodzi o to, by praktyka duchowa nie polegała na dążeniu do rzeczy nierzeczywistych. One zasłaniają prawdziwą naturę rzeczy. Nawet samo "oświecenie" nie jest tym, do czego powinno się świadomie dążyć i podejmować wysiłek w celu jego "osiągnięcia".

Praktyka duchowa polega na oczyszczaniu ze wszystkiego, co utrudnia dostrzeganie prawdziwej natury rzeczy (swojej i całego wszechświata) oraz życie w zgodzie z nią.

Bibliografia

  • Laozi: Tao Te Ching, Wyd. 8segment, Poznań 2009 r.
  • Christian Gerlach: Wu-Wei in Europe. A Study of Eurasian Economic Thought, London School of Economics 2005 r.
  • David Loy: Wei-wu-wei: Nondual action, Philosophy East and West, Vol. 35, No. 1 (Styczeń 1985 r.), str. 73–87.
  • Edward Slingerland: Effortless Action: Wu-wei As Conceptual Metaphor and Spiritual Ideal in Early China, Oxford University Press, 2007 r.
  • Eva Wong: Taoism: An Essential Guide, Shambhala, 2011 r.
  • William Miyagi: Taoism: The Complete Guide to Learning Taoism for Beginners, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 r.
  • Qiguang Zhao: Do Nothing and Do Everything: An Illustrated New Taoism Hardcover, Paragon House, 2010 r.
  • Eva Wong: Being Taoist: Wisdom for Living a Balanced Life, Shambhala, 2015 r.
  • Jonathan Herman: Taoism For Dummies, For Dummies, 2013 r.
  • Wayne W. Dyer: Change Your Thoughts - Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao, Hay House, 2009 r.

Kategorie: Praktyka duchowa


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: wu wei, wu-wei, wuwei, droga bezdążenia, wu wei książka, wu wei cytaty, wu wei chomikuj, wu wei tekst, wu wei taoizm, wu wei tao.