Rozwój osobisty

Rozwój osobisty

Czym jest rozwój osobisty? | Fot. Pixabay

Rozwój osobisty jest procesem trwającym przez całe życie. To sposób na to, by człowiek mógł prawidłowo ocenić swoje umiejętności i cechy oraz był w stanie skutecznie wyznaczać swoje cele życiowe. Można w skrócie powiedzieć, że rozwój osobisty to dążenie do maksymalizacji ludzkiego potencjału.

Wczesny rozwój człowieka i jego pierwsze doświadczenia (nabywane w rodzinie, szkole, etc.) pomagają ukształtować go jako osobę dorosłą. Jednakże rozwoju osobistego nie należy przerywać, gdy jest się już dorosłym. Zawsze można nauczyć się nowych rzeczy, rozwinąć kolejne umiejętności oraz zwiększyć swoje osobiste możliwości.

Rozwój osobisty - definicja

Rozwój osobisty to proces polegający na stawaniu się lepszym człowiekiem oraz usprawnianiu ludzkiego życia w określonych obszarach. Może on odbywać się poprzez takie działania jak: podnoszenie własnej atrakcyjności na rynku pracy oraz rozwój kariery, zwiększanie świadomości, budowanie dostatku, rozwijanie różnorodnych umiejętności.

Rozwój osobisty obejmuje działania, które poszerzają świadomość, rozwijają talenty i potencjał. Poprawiają też jakość życia i przyczyniają się do realizacji marzeń. Rozwój osobisty trwa w gruncie rzeczy przez całe życie człowieka. Koncepcja ta obejmuje zarówno formalne, jak i nieformalne działania zmierzające do rozwoju jednostki i nauczenia jej pełnienia nowych ról społecznych.

Rosnąca popularność ruchu propagującego rozwój osobisty pomogła wielu menedżerom w pozyskaniu dla swoich firm bardziej wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, a także zachęciła wiele osób do rozpoczęcia własnego biznesu. Rozwój osobisty jest często "uprawiany" w ramach instytucji. Odnosi się wówczas do konkretnych systemów metod, programów, narzędzi, technik i ocen, które wspierają rozwój ludzki na poziomie indywidualnym.

Praktyka rozwoju osobistego

Praktyczne kroki na drodze rozwoju osobistego mogą zostać podjęte na różnych płaszczyznach, w tym:

 • zwiększanie samoświadomości;
 • identyfikacja oraz zwiększanie wykorzystania własnego potencjału;
 • rozwijanie talentów i mocnych stron;
 • poprawa jakości życia;
 • realizacja marzeń i zaspokajanie ambicji;
 • lepsza organizacja czasu;
 • określanie i realizacja tzw. planowanego rozwoju osobistego (PDP);
 • zdobywanie wiedzy;
 • doskonalenie umiejętności i/lub nauka nowych;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • regularna ocena posiadanych umiejętności (samoocena);
 • zwracanie uwagi na umiejętności, które nie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu (związane z nimi zadania można delegować);
 • zwiększanie osobistej zamożności;
 • inicjowanie przedsiębiorczości lub (zamiennie) osobistej autonomii finansowej;
 • poprawa zdrowia;
 • pokonywanie barier utrudniających uczenie się nowych umiejętności;
 • wzmacnianie atrakcyjności własnego CV (Curriculum Vitae).

Rozwój osobisty może także obejmować pomaganie innym ludziom w osiąganiu ich osobistych celów. Może się to odbywać poprzez pełnienie takich ról jak coach, nauczyciel lub opiekun. Warto pamiętać, że nauczyciel może działać poprzez osobiste relacje (np. umiejętność rozwijania potencjału pracowników, jaką posiadają niektórzy menedżerowie) lub poprzez świadczenie profesjonalnych usług (np. prowadzenie szkoleń, coaching, etc).

Branża rozwoju osobistego

Rozwój osobisty funkcjonuje obecnie również jako bardzo dochodowa branża, która opiera się o kilka formatów relacji biznesowych - głównymi są sprzedaż detaliczna (ang. business-to-consumer) oraz B2B (business-to-business).

Ta pierwsza to przede wszystkim mnogość książek i kursów rozwoju osobistego (obejmujących także taką tematykę jak np. fitness, odchudzanie, joga). Niektóre programy są udostępniane online. Oferta produktów z zakresu rozwoju osobistego obejmuje najczęściej:

 • książki;
 • wykłady motywacyjne;
 • programy e-learningowe;
 • warsztaty;
 • poradnictwo indywidualne;
 • life coaching;
 • naukę zarządzania czasem.

Oferta B2B również obejmuje programy. W tym przypadku jednak są one sprzedawane przedsiębiorstwom i administracjom rządowym (oraz samorządowym). Ich celem jest najczęściej ocena potencjału pracowników oraz poprawa ich efektywności. Nie bez znaczenia są też szkolenia uczące znajdowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Produkty rozwojowe w sferze B2B obejmują najczęściej:

 • marketing i rozwój rynku;
 • zarządzanie czasem;
 • kursy i systemy oceny dla organizacji szkolnictwa wyższego dla uczniów;
 • usługi zarządzania na rzecz pracowników organizacji (treningi, programy szkoleniowe i rozwojowe, nauka samooceny, informacje zwrotne, szkolenia biznesowe, mentoring).

Niektóre firmy konsultingowe specjalizują się w rozwoju osobistym. Wiele firm działających w dziedzinie zasobów ludzkich, rekrutacji i strategii organizacyjnej, znacznie poszerzyło swoją ofertę z dziedziny rozwoju osobistego. Poza tym na rynku istnieje bardzo dużo mniejszych podmiotów oraz samo-zatrudnionych specjalistów, którzy świadczą usługi doradztwa, szkoleń i coachingu.

Rozwój osobisty - trochę historii

Największe światowe systemy religijne - takie jak religie abrahamowe czy religie indyjskie - ale również filozofia New Age, wykorzystują praktyki rozwoju osobistego (np. sztuki walki, modlitwę, muzykę, taniec, śpiew, etc). Praktyki te pełnią różne funkcje (np. duchowa lub estetyczna satysfakcja), ale prowadzą również do "ostatecznych celów" rozwoju osobistego, takich jak odkrywanie sensu istnienia i dostatnie życie.

Arystoteles i zachodnia tradycja

Grecki filozof Arystoteles (384 p.n.e. - 322 p.n.e.), w swoim dziele pt. Etyka Nikomachejska, definiuje rozwój osobisty jako kategorię mądrości (gr. fronesis). Według niego, praktykowanie cnót (gr. areté) prowadzi do szczęścia (gr. eudajmonia). Warto zaznaczyć, że eudajmonia może też być rozumiana jako "ludzki rozkwit" lub "życie w dobry sposób".

Arystoteles także w obecnych czasach wywiera znaczący wpływ na zachodnią koncepcję rozwoju osobistego, zwłaszcza w ekonomii rozwoju człowieka oraz tzw. psychologii pozytywnej.

Konfucjusz i wschodnia tradycja

Konfucjusz (około 551 p.n.e. - 479 p.n.e.) stworzył filozofię, która po dziś dzień wpływa na pojmowanie wartości, rodziny, edukacji i szeroko pojętego zarządzania w Chinach i Azji Wschodniej. W swojej księdze pt. Wielka Nauka Konfucjusz napisał:

Starożytni, którzy chcieli ukazać światu wspaniałość cnoty, najpierw dobrze zarządzali swoimi państwami. Chcąc dobrze zarządzać państwem, najpierw uregulowali stosunki w swoich rodzinach. Chcąc uregulować stosunki w rodzinie, najpierw kształtowali swoje wnętrze. Chcąc kształtować swoje wnętrze, najpierw oczyszczali swoje serce. Aby oczyścić swoje serce, najpierw uczyli się zachowania szczerości we własnych myślach. Chcąc uczynić swoje myśli szczerymi, najpierw poszerzali swoją wiedzę. Szeroka wiedza pochodzi z badania rzeczy.

Dzięki badaniu rzeczy ich wiedza stawała się szeroka. Dzięki szerokiej wiedzy ich myśli były szczere. Dzięki szczerym myślom ich serca były czyste. Dzięki czystym sercom mogli kształtować swoje wnętrze. Dzięki kształtowaniu swojego wnętrza, stosunki w ich rodzinie były uregulowane. Dzięki uregulowanym stosunkom w rodzinie, ich państwa były dobrze zarządzane. Dzięki porządkowi w państwach na całym świecie panował pokój.

Od Syna Niebios po ludzi z tłumu, wszyscy muszą uznać, że kształtowanie swojego wnętrza jest fundamentem (korzeniem) wszystkiego. Nie ma takiej możliwości, by to, co powinno wypływać z korzenia, było uporządkowane, jeśli sam korzeń jest zaniedbany. Nigdy nie zdarzyło się, by to, co jest bardzo ważne, nie otrzymało niedostatecznej opieki - a tym samym to, co miało niewielkie znaczenie, zostało otoczone wielką opieką.

[tłum. Wojciech P. P. Zieliński]

Psychologia

Po raz pierwszy psychologię powiązali z rozwojem osobistym Alfred Adler (1870-1937) i Carl Gustaw Jung (1875-1961).

Adler nie zgadzał się na ograniczanie psychologii do analizy, zauważając, że ludzkie aspiracje (ambicja, marzenia, etc.) nie ograniczają się do nieświadomych popędów lub doświadczeń z dzieciństwa. Stworzył też termin „styl życia” (1929), który zdefiniował jako tworzenie obrazu własnej osoby oraz charakterystyczne dla danej jednostki podejście do życia (szczególnie w obliczu problemów).

Carl Gustav Jung wniósł swój wkład do koncepcji rozwoju osobistego głównie przez opracowanie tzw. procesu indywiduacji, który oznacza tyle co rozwój psychiczny.

Daniel Levinson (1920-1994) rozwinął koncepcję Junga o "etapach życia", poszerzając ją o perspektywę socjologiczną. Levinson uważał, że rozwój osobisty przez całe życie człowieka znajduje się pod wpływem aspiracji (którą nazwał "Snem").

Bez względu na charakter swojego Snu, młody człowiek ma za zadanie nadać mu jak największe znaczenie oraz znaleźć sposób na jego realizację. Ma to ogromny wpływ na jego rozwój osobisty. Jeśli Sen nie jest bezpośrednio związany z życiem człowieka, może po prostu ulec degradacji (zaniknąć). Wraz ze zniknięciem Snu, zniknie poczucie sensu życia człowieka.

Badania nad sukcesem w osiąganiu celów podejmowane przez Alberta Bandura (ur. 1925) sugerują, że poczucie własnej skuteczności najlepiej tłumaczy, dlaczego ludzie z takim samym poziomem wiedzy i umiejętności uzyskują bardzo różne wyniki. Według Bandura, pewność siebie jest potężnym predyktorem (zwiastunem) sukcesu, ponieważ:

 • sprawia, że ​​człowiek może oczekiwać odniesienia sukcesu;
 • pozwala podejmować ryzyko i wyznaczać ambitne cele;
 • pomaga w przekonaniu siebie do podejmowania kolejnych prób, jeśli za pierwszym razem się nie uda;
 • pomaga kontrolować emocje i lęki, gdy człowiek staje w obliczu trudnych czy nieprzyjemnych sytuacji.

Bibliografia

 • Daniel Levinson: Seasons of a Man's Life, Ballantine Press, 1978 r.
 • Abraham Maslow: Higher motivation and the new psychology, w publikacji pod redkacją E. Hoffmana, Future visions: The unpublished papers of Abraham Maslow, Thousand Oaks, Kalifornia 1996 r.
 • Sumantra Ghoshal, Christopher A. Bartlett: The Individualized Corporation: A Fundamentally New Approach to Management, HarperCollins 1997 r.
 • Albert Bandura: Self-Efficacy: The Exercise of Control, W.H. Freeman and Company, Nowy Jork 1998 r.
 • Sylvia Ann Hewlett: Off-Ramps and On-Ramps, Harvard Business School Press 2007 r.
 • Bob Aubrey: Managing Your Aspirations: Developing Personal Enterprise in the Global Workplace, McGraw-Hill 2010 r.
 • Wikipedia.

Kategorie: Rozwój osobisty


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: rozwój duchowy, rozwój duchowy człowieka, rozwój duchowy definicja, rozwój duchowy znaczenie, rozwój duchowy co to jest, czym jest rozwój duchowy, rozwojduchowy, rozwój duchowy opis.