Dao

Dao - co to znaczy?

Dao (chiń. 道, hanyu pinyin: dào, Wade-Giles: tao) to chińskie słowo oznaczające "drogę", "ścieżkę", "klucz" lub czasem (w luźniejszym tłumaczeniu) "naukę" czy "zasadę". Jest jednym z podstawowych pojęć chińskiej filozofii. Kluczowe znaczenie ma dla taoizmu, ale nie jest obce również innym światopoglądom, na przykład konfucjanizmowi.

W kontekście tradycyjnej chińskiej filozofii i religii, tao jest intuicyjną wiedzą "życia" – nie można go uchwycić umysłem. Można o nim mówić jak o koncepcji, ale zrozumienie prawdziwego znaczenia tego pojęcia może odbyć się tylko na drodze doświadczenia życia codziennego.

Tao różni się od konwencjonalnych zachodnich ideologii tym, że jest to aktywna i holistyczna praktyka naturalnego porządku i jej powszechnego przebudzenia.

W zależności od autora i szkoły, terminowi Dao przypisywane są bardzo różne znaczenia, od "uniwersalnej zasady kierującej wszechświatem" po "metodę postępowania".

Choć termin dao mocno wiąże się z taoizmem, jest znacznie starszy niż ta filozofia. Znak dao (道) pojawia się już w inskrypcjach wróżebnych sprzed około 3000 lat. Oznaczał wówczas drogę łączącą Niebo z Ziemią.

Dao - znaczenie

Laozi w Daodejing wyjaśnia, że tao nie jest "nazwą" ani "rzeczą", ale naturalnym porządkiem wszechświata, którego ostateczna istota jest trudna do określenia. "Tao jest wieczne i zawsze bezimienne" (Tao Te Ching, rozdział 32) i należy je odróżniać od niezliczonych rzeczy posiadających nazwy (imiona), a będące przejawami tao.

Tao w ujęciu taoistycznym to:

 1. Zasada leżąca u podstawy wszechświata, ciągle się zmieniająca. Nie można jej zdefiniować, gdyż jakakolwiek definicja byłaby zaledwie przybliżeniem. Ponadto jej użycie spowodowałoby zmianę wszechświata, a więc i samo dao. Fakt ten został ujęty w pierwszych wersach Daodejing: "Dao, które można nazwać, nie jest wiecznym dao". W języku chińskim słowo dao oznacza także "powiedzieć", zatem przytoczony wers brzmi w oryginale dość paradoksalnie: „Dao, które można dao, nie jest wiecznym dao" (chiń. 道可道非常道). Krótko mówiąc, żadne słowo nie jest w stanie oddać natury dao, "gdyż nie można go ująć żadną definicją" (Tao Te Ching, w tłum. Wojciecha P. P. Zielińskiego).
 2. Osiągnięcie doskonałej harmonii z dao jest ostatecznym celem taoistycznej praktyki.
 3. Zgodnie ze źródłosłowem, dao oznacza właściwą drogę życia, drogę cnoty (chiń. de).

Konfucjanizm również używa terminu dao. Pierwsza wzmianka pojawia się w Księdze dokumentów (Shujing) z VI wieku p.n.e., która wchodzi w skład tzw. pięcioksięgu konfucjańskiego.

Dao w konfucjanizmie:

 1. Według Konfucjusza, dao znaczy tyle, co sposób zachowania, słuszna droga lub droga Nieba. Inne znaczenie to mądrość lub nauka.
 2. W idealistycznym ujęciu Mencjusza, dao jest wzorcem moralnym; Drogą, którą Niebiosa odcisnęły w sercu każdego człowieka.
 3. Xunzi uważał natomiast, że dao jest miarą wszystkich rzeczy i powinno być obowiązkowym obiektem badań mędrca.

Dao a buddyzm

W I wieku naszej ery w Chinach zaczął rozpowszechniać się buddyzm. Na język chiński w bardzo krótkim czasie przetłumaczono setki tekstów sanskryckich. Termin Dhjana został przetłumaczony jako ch'an (a później jako zen), w efekcie czego powstała nazwa buddyzm zen.

Korzystanie z chińskich pojęć, takich jak dao, które były zbliżone do buddyjskich idei i pojęć, pomogło szerzyć religię. Różnice między sanskrycką a chińską terminologią prowadziły początkowo do pewnych nieporozumień, co zaowocowało późniejszym rozwojem buddyzmu Azji Wschodniej jako odrębnego nurtu filozofii. W ramach tego procesu, wiele chińskich słów wzbogaciło buddyzm semantycznie i filozoficznie. Dao zastosowano w odniesieniu do podstawowych pojęć i założeń buddyzmu.

Pai-chang Huai-hai powiedział uczniowi zmagającemu się z trudnymi częściami sutr:

Użyj słów, aby zamanifestować "znaczenie" i uzyskasz "znaczenie". Odrzucenie słów i znaczenia jest pustką. Pustka jest dao. Dao jest odrzuceniem słów i mowy.

Buddyści Ch'an (Zen) uważają dao za synonim zarówno buddyjskiej ścieżki do oświecenia (marga), jak i jej konsekwencję - oświecenie (satori). Oświadczenie Pai-changa ma bardzo podobne znaczenie, jak w przypadku tradycyjnego chińskiego znaczenia słowa tao.

Słowa i znaczenia są używane w odniesieniu do rytuałów i praktyk. "Pustka" odnosi się do buddyjskiej koncepcji siunjata (pustka, niesubstancjalność). Odnalezienie dao oraz natury Buddy nie jest po prostu kwestią ujęcia w słowa, ale aktywną reakcją (działaniem) na Cztery Szlachetne Prawdy, które nie mogą być w pełni wyrażone lub przekazane za pomocą słów. Użycie słowa dao w tym kontekście odnosi się do dosłownego "sposobu" buddyzmu na powrót do uniwersalnego źródła, dharmy, właściwej medytacji oraz nirwany, etc.

Dao a chrześcijaństwo

Znany chrześcijański autor, C.S. Lewis, użył słowa tao do opisania "doktryny obiektywnej wartości; przekonanie, że pewne postawy są prawdziwe, a inne bardzo fałszywe" (C.S. Lewis: The Abolition of Man, str. 18). Twierdził, że każda religia i filozofia zawiera podstawy etyki uniwersalnej. Według Lewisa, Bóg stworzył tao i w pełni ujawnił je przez osobę Jezusa Chrystusa.

W chińskich przekładach Nowego Testamentu słowo logos jest tłumaczone jako dao, co wskazuje, że oba te pojęcia mogą być ze sobą związane.

Dao: bibliografia

 • Konfucjusz: Dialogi konfucjańskie.
 • Michael LaFargue: The tao of the Tao te ching: a translation and commentary, SUNY Press, 1992 r.
 • Frederico Avanzini: Religie Chin, WAM, Kraków, 2004 r.
 • Dr. Stephen T. Chang: The Great Tao. Tao Publishing, imprint of Tao Longevity LLC, 1985 r.
 • Yu-lan Fung: A short history of Chinese philosophy, Simon and Schuster, 1997 r.
 • Wing-tsit Chan: A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton, 1963 r.
 • Louis Komjathy: Handbooks for Daoist Practice. 10 vols. Hong Kong: Yuen Yuen Institute, 2008 r.
 • Victor H. Mair: Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way, by Lao Tzu; an entirely new translation based on the recently discovered Ma-wang-tui manuscripts, Bantam Books, 1990 r.
 • Hans-Georg Moeller: The Philosophy of the Daodejing, Columbia University Press, 2006 r.
 • Alan Wilson Watts: Tao: The Watercourse Way with Al Chung-liang Huang, Pantheon, 1977 r.
 • Chung-Ying Cheng: New dimensions of Confucian and Neo-Confucian philosophy, SUNY Press, 1991 r.

Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Dołącz do nas

Polub nas na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o nowościach.

Szukaj na stronie

O nas

Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powiązani z żadną religią, sektą, związkiem wyznaniowym, ruchem New Age etc. Uważamy, że duchowość nie ogranicza się do jednej ideologii – jest uniwersalna i dotyczy w takim samym stopniu wszystkiego i wszystkich. Pamiętaj: w duchowości najważniejszy jest człowiek i jego osobista droga, a nie Bóg, guru czy kościół.

Materiały zawarte na łamach niniejszego serwisu są objęte prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane ani powielane w jakikolwiek sposób bez zgody autorów.

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: dao, tao, taoizm, laozi tao, filozodia tao, co to jest dao, tao definicja, czym jest tao, dao co to znaczy, tao tao, tao cytaty, tao ciekawostki.