Tao Te Ching

Daodejing

Tao Te Ching

Tao Te Ching: Wstęp

Tao Te Ching (lub Dao De Jing) znany również jako "Laozi wuqian wen", czyli "Księga 5000 znaków Laozi" jest starożytnym chińskim traktatem filozoficznym, będącym podstawą kanonu filozofii określanej mianem taoizmu. Napisany w VI wieku p. n. e. - czyli ponad 2500 lat temu - jest jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) tekstów w długiej historii Chin. Autorstwo "Księgi Drogi i Cnoty" przypisuje się mędrcowi Laozi (imię to oznacza: "Stary Mistrz"), archiwiście biblioteki państwowej z czasów Dynastii Zhou.

Pierwsze wzmianki o Laozi możemy znaleźć w "Zapiskach Historyka" z II wieku p. n. e., których autorem był Sima Qian (Sy-ma Ts'ien). Według niego Laozi urodził się 14 lipca 604 r. p.n.e. we wsi Kio-Jin (gmina Lai, okręg Kukien, ówczesne państwo Zhou), a nazywał się Li Er (pośmiertnie Li Dan). Przydomek Laozi został mu nadany przez następne pokolenia ze względu na fakt, iż był on pierwszym ze wszystkich wielkich chińskich mędrców.

Istnienie Laozi po dziś dzień nie zostało ostatecznie udowodnione. Nawet jednak, jeśli założymy, że jest on postacią historyczną, możemy znaleźć wiele odmiennych biografii mędrca i nie mniej opowieści o powstaniu Tao Te Ching. Nie sposób dzisiaj określić, które z nich są prawdziwe. Niektórzy zawierzają starożytnym przekazom (np. Sima Qian), inni skłaniają się ku bardziej współczesnym hipotezom. Wiele zaciekłych dyskusji stoczono do tej pory, jakby nie biorąc przy tym pod uwagę nauk Laozi. Czyż takie dyskusje nie są bowiem pozbawione sensu? Wsłuchajcie się w nieśmiertelne słowa Księgi, a poznacie odpowiedź na to pytanie.

By zadość uczynić tradycji, przytoczę jedną z legend powstania Tao Te Ching. Nie twierdzę, że jest ona prawdziwsza od innych, ani że przemawiają za nią jakieś szczególne dowody. Powód jej wyboru jest prosty: podoba mi się najbardziej ze wszystkich znanych mi wersji.

Zgodnie z tą legendą, Laozi pod koniec swego długiego życia, porzucił sprawowany przez siebie urząd i udał się na zachód. Wędrował w poszukiwaniu miejsca odpowiedniego na spędzenie ostatnich chwil życia. W końcu dotarł na przełęcz Xiangu, gdzie znajdowała się strażnica, stanowiąca kraniec państwa. Tam został rozpoznany przez strażnika imieniem Yin Xi. Kiedy ten dowiedział się o celu podróży mistrza, nie chciał go przepuścić. Zbyt wielki żywił podziw i szacunek dla mądrości starego człowieka, by mógł pozwolić na jej rozpłynięcie się w mrokach dziejów. Strażnik błagał Laozi o spisanie kanonu zasad i prawd wszechświata. Niechętny temu pomysłowi, Laozi jednak dał się przekonać i pozostał na pograniczu dopóki nie powstał traktat znany dzisiaj jako Tao Te Ching. Kiedy Yin Xi trzymał w ręku księgę, pozwolił mistrzowi udać się w dalszą drogę. Ten dosiadł wołu i wszelki słuch po nim zaginął.

Nie wiadomo dokąd udał się Laozi, gdzie znalazł miejsce swojego ostatecznego spoczynku. Jedyne, co pozostało to zbiór 81 rozdziałów opisujących w najprostszy możliwy sposób Drogę oraz Cnotę, którymi powinni kierować się ludzie.

Jak zauważyłem wcześniej, jest to tylko jedna z wielu legend. Jakkolwiek interesująca, powinna być traktowana wyłącznie jako ciekawostka. Nie zapominajmy o tym, co naprawdę ważne, mianowicie o samym Tao Te Ching. Tak naprawdę bowiem nie jest ważna geneza powstania, lecz treść dzieła. Mądrość jaką przekazuje.

Z tego właśnie powodu nie będę silił się na dodawanie komentarzy do poszczególnych rozdziałów, na interpretacje, które wyjaśnią, co autor miał na myśli. Nie będę również, wzorem innych tłumaczy i redaktorów, rozpisywał się na temat taoizmu. Przemilczę zarówno jego historię, jak i zasady. Co więcej, nie napiszę nawet słowa na temat moich własnych przemyśleń wywołanych lekturą księgi. To nie ma przecież większego znaczenia. Jeśli chcesz przeczytać "Tao Te Ching", musisz to zrobić samodzielnie. Nie będę w tym pomagał więcej niż już pomogłem tłumacząc cały tekst. Nie szukaj u mnie duchowego wsparcia, nie udzielę go. Nie szukaj u mnie mądrości, którą podzielić się nie jestem w stanie. Nie próbuj przekonać mnie, bym rzekł choć jedno słowo o mądrości. Potrafię jedynie milczeć. Resztę pracy pozostawiam tobie, Czytelniku. Wszak w tym celu właśnie powstała ta wspaniała księga. Abyś mógł podążyć dalej ścieżką prawdziwej ludzkiej mocy.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Przewodnik duchowy

Tao Te Ching

Ten artykuł został znaleziony m. in. przez następujące frazy: tao te ching, daodejing, dao de jing, tao te king, tao te ching pdf, tao te ching free, tao te ching download, tao te ching empik, tao te ching lao tzu, tao te ching laozi.