Tao Te Ching

Daodejing

Tao Te Ching - Korzenie

Tao Te Ching

Korzenie

W dawnych czasach wszystko było nierozerwalną jednością.
Dzięki tej jedności niebo jest jasne i czyste.
Dzięki tej jedności ziemia stała się mocna i pewna.
Dzięki tej jedności duchy zyskały więcej sił.
Dzięki tej jedności doliny kwitły obficie.
Dzięki tej jedności wszystkie stworzenia zaczęły żyć.
Dzięki tej jedności władcy wszystkich krain świecili przykładem dla swych poddanych.

To wszystko jest skutkiem działania tao.

Gdyby niebo nie było tak czyste, zostałoby rozdarte
Gdyby ziemia nie była tak pewna, szybko popękałaby i ugięła pod własnym ciężarem.
Gdyby duchy nie posiadły mocy, wkrótce przestałyby istnieć.
Gdyby doliny nie były tak obfite, zamieniłyby się w pustynie.
Gdyby żadne stworzenie nie zaczęłoby żyć, świat byłby pusty.
Gdyby władcy nie potrafili rządzić mądrze, mimo całej swej wspaniałości, wszyscy by upadli.

Jak widać szlachetność wyrasta z pospolitości,
duma natomiast opiera się na skromności, która jest jej prawdziwym źródłem.
Dlatego też władcy nazywają siebie samotnymi, słabymi i nieprzydatnymi.
Czyż nie oznacza to, iż wielkość ich nie przysłania im źródeł swej wielkości?
Nie w ogólnym obrazie leży bowiem siła,
lecz w sprawnym funkcjonowaniu wszystkich elementów całości.
Mądrzy władcy nie próbują zatem przyozdabiać się drogocennymi klejnotami.
Wystarczy im surowe piękno zwyczajnych kamieni.


Zmień czyjeś życie na lepsze! Udostępnij:


Przewodnik duchowy

Tao Te Ching

Ten artykuł został znaleziony m. in. przez następujące frazy: tao te ching, daodejing, dao de jing, tao te king, tao te ching pdf, tao te ching free, tao te ching download, tao te ching empik, tao te ching lao tzu, tao te ching laozi.