Logo Przewodnik duchowyZajmujemy się tematyką rozwoju duchowego oraz zdrowego i świadomego stylu życia – propagujemy pozytywną, uniwersalną duchowość, dostępną dla każdego, niezależnie od wyznania czy przynależności kulturowej. Na łamach „Przewodnika duchowego” publikujemy artykuły oraz wiedzę, której celem jest inspirowanie Czytelników do działania zmierzającego do polepszenia życia. Ponadczasowa mądrość zawarta w starożytnych tekstach i współczesnych opracowaniach doprowadzi cię do zrozumienia naturalnego piękna naszej rzeczywistości.

Przewodnik duchowy” jest elektronicznym magazynem dla ciała, umysłu i ducha; nowoczesnym kompendium przynoszącym świeże spojrzenie na rzeczy oczywiste. Powołaliśmy go do życia z powodu wielkiej potrzeby tysięcy duchowych poszukiwaczy żyjących w Polsce – ludzi pragnących osiągnąć wewnętrzną równowagę, niezbędną do zbierania doświadczenia i kształtowania siebie jako świadomej jednostki. Wiele osób żyjących w naszym kraju błądzi w gąszczu niezliczonych tradycji duchowych. Ugrupowania poświęcające się nauczaniu duchowemu bardzo często zwalczają się wzajemnie i konkurują o zwolenników, co wprowadza zamieszanie w umysły ludzi poszukujących prawdziwej, uniwersalnej ścieżki duchowej. Ich tęsknota do wyższej prawdy i naturalnej mądrości jest przyćmiewana przez brak zrozumienia i szacunku.

Nie chcemy, by ludzie walczyli ze sobą z powodu wyznawanych wartości i przekonań. Dlatego stworzyliśmy miejsce, gdzie wszyscy możemy uczyć się bez strachu o własne duchowe bezpieczeństwo. Nie propagujemy żadnej religii czy „jedynie słusznej ideologii”; nie wojujemy z ludźmi o odmiennych poglądach i wierzeniach. Naszym celem jest udostępnianie wiedzy, która prowadzi do polepszania życia; dostarczamy informacje na temat różnych kwestii o potencjale edukacyjnym dla każdego, kto jest gotowy zmienić swoje życie. Jesteśmy tutaj po to, by przedstawiać wiedzę duchową zgodnie z naturalnym przepływem ludzkiej mądrości, która wynosi ku górze nas wszystkich. Wspieramy każdego, kto chce wzrastać duchowo i pracuje nad rozwojem swojej świadomości.

Przygotowujemy materiały z wielką starannością, ponieważ chcemy zapewnić swoim Czytelnikom możliwie najwyższą jakość przekazu, wolną od sztywnych dogmatów i społecznych uwarunkowań. Swoje artykuły przygotowujemy w oparciu o zasadę „dobrej woli” – nie chcemy nikogo wprowadzać w błąd czy krzywdzić. Nie jesteśmy stronniczy ani uprzedzeni do kogokolwiek. Proponujemy duchową wolność, pozwalającą cieszyć się każdą chwilą istnienia.

Do ciebie, Czytelniku, należeć będzie podjęcie decyzji, w jaki sposób korzystać z przekazywanych przez nas informacji. Mamy nadzieję, że będziesz postępował w sposób właściwy dla siebie i osób z twojego najbliższego otoczenia. Jeśli tylko zechcesz, możesz uczynić z naszej planety wspaniałe miejsce. Przecież świat, w jakim żyjesz, zależy przede wszystkim od ciebie.